PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Logistyka

Zobacz w raporcie

Tabele Wykresy

Porównaj 2007 - 2013

Tabele Wykresy

Sprawna infrastruktura logistyczna stanowi kluczowy element przewagi konkurencyjnej Grupy ORLEN.

Grupa ORLEN wykorzystuje sieć uzupełniających się elementów infrastruktury: terminali paliw, lądowych i morskich baz przeładunkowych, sieci rurociągów produktowych oraz transportu samochodowego i kolejowego. W ramach Grupy ORLEN do spółek prowadzących działalność w obszarze logistyki należą ORLEN KolTrans Sp. z o.o. i ORLEN Transport S.A. w Polsce oraz Unipetrol Doprava s.r.o. i Petrotrans s.r.o. w Republice Czeskiej.

W roku 2013 logistyka produktów w Grupie ORLEN była realizowana za pomocą rurociągów, transportem kolejowym oraz cysternami samochodowymi.

Struktura transportu paliw w Grupie ORLEN w 2013 roku

PKN ORLEN

PKN ORLEN - Struktura transportu paliw w Grupie ORLEN w 2013 roku

W 2013 roku transport rurociągowy był podstawową formą przesyłu surowców i produktów Grupy ORLEN. Łączna długość wykorzystywanych sieci rurociągów, w tym własnych i dzierżawionych w Polsce, Czechach i na Litwie, wynosiła ponad 2,1 tys. km.

Na rynku polskim PKN ORLEN korzysta z 570 km rurociągów należących do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" oraz infrastruktury własnej na odcinku Płock – Ostrów Wielkopolski – Wrocław o długości 379 km.

Na potrzeby operacyjne w zakresie przyjęcia, magazynowania, wydania i przeładunku paliw w 2013 roku Grupa ORLEN na terenie Polski wykorzystywała łącznie 25 obiektów (własne terminale paliw i bazy podmiotów trzecich). Łączna pojemność magazynowa w ramach infrastruktury własnej oraz zawartych umów wynosiła na koniec 2013 roku około 7 mln m3.

Infrastruktura logistyczna wykorzystywana przez Grupę ORLEN w Polsce.

Infrastruktura logistyczna wykorzystywana przez Grupę ORLEN w Polsce.

 

Zapasy obowiązkowe

Uregulowania prawne nakładają na przedsiębiorców i handlowców, funkcjonujących na polskim rynku ropy i paliw, obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych. W 2013 roku, podobnie jak rok wcześniej, pułap ten utrzymany został na poziomie równowartości co najmniej 76 dni średniej dziennej produkcji lub przywozu, zrealizowanych przez producenta lub handlowca w roku poprzednim. Utrzymanie zapasu na poziomie 14 dni pozostawało w gestii Agencji Rezerw Materiałowych. W 2013 roku zapasy ropy PKN ORLEN składowane były w podziemnych kawernach IKS SOLINO oraz w naziemnych magazynach w Płocku. Zapasy paliw przechowywaliśmy w ponad dwudziestu lokalizacjach na terenie całego kraju, głównie w naziemnych terminalach będących własnością Grupy ORLEN, naziemnych zbiornikach wynajmowanych od podmiotów zewnętrznych, a także w podziemnych kawernach IKS SOLINO.

W 2013 roku kontynuowaliśmy wypracowaną w latach poprzednich formułę, opartą na zleceniu utrzymywania części zapasów obowiązkowych stronie trzeciej (na bazie uprzedniej sprzedaży części zapasów ropy, z jednoczesnym zagwarantowaniem ciągłości realizacji obowiązku przez PKN ORLEN).

Rok 2013 to również kontynuacja prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki działań legislacyjnych, związanych z planowaną nowelizacją przepisów prawa w zakresie krajowych zapasów interwencyjnych. Podobnie jak w roku poprzednim, nasi przedstawiciele aktywnie uczestniczyli w pracach nad propozycjami rozwiązań korygujących i doprecyzowujących zapisy kolejnej wersji projektu.

 

Schowek

Zwiń