PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Produkcja

Zobacz w raporcie

Tabele Wykresy

Porównaj 2007 - 2013

Tabele Wykresy

Rafineria

Największy kompleks rafineryjno-petrochemiczny Grupy ORLEN zlokalizowany jest w Płocku. Według rankingu firmy Wood Mackenzie został sklasyfikowany jako tzw. Super-Site czyli rafineria o strategicznym znaczeniu, która charakteryzuje się dużą głębokością przerobu ropy naftowej, zintegrowaną z działalnością petrochemiczną i generującą wysokie marże.

Dostawy ropy realizowane są głównie rurociągiem „Przyjaźń” oraz drogą morską przy wykorzystaniu rurociągu „Pomorskiego”. Pomimo niesprzyjającego otoczenia gospodarczego związanego z obniżeniem tempa wzrostu PKB i tym samym konsumpcji paliw a także negatywnego oddziaływania tzw. „szarej strefy” przerób ropy naftowej w 2013 roku wyniósł ponad 15 mln ton ropy i utrzymał się na porównywalnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego.

Rafinerie zlokalizowane na południu Polski (Trzebinia, Jedlicze) specjalizują się głównie w usługach związanych z magazynowaniem i dystrybucją paliw, produkcją biokomponentów, baz olejowych, olejów opałowych a także regeneracją olejów przepracowanych.

Wybrane dane operacyjne dla Zakładu Produkcyjnego w Płocku (tys. ton / %).

  2012 2013 Zmiana 2013/2012
Przerób ropy naftowej 15 191  15 182 0%
Lekkie destylaty 1  2 716  2 768  2%
Średnie destylaty 2  6 962  7 029  1 %
Uzysk paliw (%) 3 77  78  1,0 pp.

1 Benzyna, LPG.
2 Olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwo lotnicze
3 Uzysk paliw liczony z uwzględnieniem przepływów produktów w ramach spółek produkcyjnych Grupy ORLEN

 

 

Petrochemia

Kluczową instalacją segmentu petrochemicznego PKN ORLEN jest instalacja Olefin o maksymalnych mocach wytwórczych ok. 700 tys. ton etylenu oraz 380 tys. ton propylenu w skali roku. Produkowane przez PKN ORLEN monomery stanowią wsad do instalacji polimerów w BOP oraz instalacji polichlorku winylu w Grupie ANWIL. Pozostałe produkty są kierowane zarówno na rynek polski, jak i na eksport. Pełna integracja instalacji rafineryjnych i petrochemicznych w PKN ORLEN oraz infrastruktura rurociągowa łącząca PKN ORLEN z Grupą ANWIL i BOP jest istotnym elementem przewagi konkurencyjnej.


Wielkość produkcji całkowitej wybranych produktów petrochemicznych PKN ORLEN (tys. ton)

  2012 2013 Zmiana 2013/2012
Monomery 857 936 9%
Aromaty  387  445  15%
PTA  470  567  21%

BOP specjalizuje się w produkcji polimerów i posiada instalacje do produkcji polietylenu i polipropylenu o łącznych mocach wytwórczych na poziomie 820 tys. ton w skali roku, w tym: 320 tys. ton polietylenu wysokiej gęstości („HDPE”) i 100 tys. ton polietylenu niskiej gęstości („LDPE”) oraz 400 tys. ton polipropylenu. Produkty BOP dystrybuowane są zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych, gdzie znajdują szerokie zastosowanie przy produkcji opakowań, folii, wyrobów włókienniczych i tekstylnych, a także części samochodowych.

Wielkość produkcji całkowitej wybranych produktów petrochemicznych BOP (tys. ton /%)

  2012 2013 Zmiana 2013/2012
Polietylen 327 340 4%
Polipropylen  324  354  9%

Grupa ANWIL jest zarówno jednym z największych przedsiębiorstw chemicznych w Europie Środkowej, jak i wiodącym producentem polichlorku winylu oraz jednym z głównych producentów wodorotlenku sodu i nawozów sztucznych w Polsce. Potencjał produkcyjny Grupy ANWIL wynosi blisko 1,2 mln ton nawozów azotowych, ok. 560 tys. ton PCW i granulatów, ok. 360 tys. ton wodorotlenku sodu oraz ok. 50 tys. ton kaprolaktamu. Produkty Grupy ANWIL są kierowane zarówno na rynki lokalne jak i na eksport.


Wielkość produkcji całkowitej wybranych produktów petrochemicznych Grupy ANWIL (tys. ton)

  2012 2013 Zmiana 2013/2012
Nawozy sztuczne 1 1 141 1 027 -10%
Litwa  403  458  14%
Czechy  214  231  8%
Razem  45  38  -16%

1 Obejmuje saletrę amonową, Canwil, siarczan amonu, salcan i saletrę gruboziarnistą

 

Schowek

Zwiń