PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Sprzedaż produktów rafineryjnych

Zobacz w raporcie

Tabele Wykresy

Porównaj 2007 - 2013

Tabele Wykresy

Pomimo niesprzyjającego otoczenia związanego z obniżeniem konsumpcji paliw a także negatywnego oddziaływania tzw. „szarej strefy” sprzedaż hurtowa na rynku polskim w 2013 roku wzrosła o 3,3% w porównaniu do roku ubiegłego.

Wzrost sprzedaży lekkich destylatów o 9,4% (r/r) był efektem wyższej dynamiki sprzedaży benzyn dzięki zawartym przez PKN ORLEN nowym kontraktom z operatorami prowadzącymi duże sieci stacji paliw na rynku polskim.

Wyższa o 3,6% (r/r) sprzedaż średnich destylatów była głównie efektem wyższej sprzedaży oleju napędowego, przy zmniejszonej sprzedaży lekkiego oleju opałowego i paliwa lotniczego Jet A-1. Wysokie wolumeny sprzedaży oleju napędowego pomimo niższej konsumpcji i negatywnego wpływu tzw. „szarej strefy” osiągnięte zostały głównie dzięki elastycznej polityce cenowej dostosowanej do aktualnych trendów rynkowych.

Wzrost sprzedaży frakcji ciężkich o 2,9% (r/r) związany był z wyższą sprzedażą ciężkiego oleju opałowego głównie w efekcie wzmożonej aktywności na rynkach morskich.

Trudna sytuacja branży rafineryjnej wymagała podjęcia szeregu działań zmierzających do umocnienia pozycji Grupy ORLEN.

Z sukcesem zakończono centralizację procesów sprzedaży i obsługi klientów hurtowych w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Celem tych działań było zwiększenie efektywności obszaru hurtowego, uporządkowanie i wzmocnienie poszczególnych kanałów sprzedaży oraz dalsza poprawa jakości obsługi klienta.

Zwiększenie zaangażowania kapitałowego w spółce Petrolot Sp. z o.o. stworzyło nowe możliwości rozwoju sprzedaży paliw lotniczych oraz usług lotniskowych. Od 2014 roku sprzedaż paliwa lotniczego do statków powietrznych została przeniesiona z Petrolot Sp. z o.o. do obszaru Handlu Hurtowego PKN ORLEN. Umocni to PKN ORLEN na pozycji lidera polskiego rynku paliwa lotniczego i otworzy drogę do rozszerzenia oferty sprzedażowej na rynki zagraniczne. Petrolot Sp z o.o. będzie koncentrował się na prowadzeniu działalności operacyjnej opartej na magazynowaniu paliw lotniczych oraz tankowaniu statków powietrznych na zlecenie dostawców paliw.

W 2013 roku PKN ORLEN rozpoczął regularną sprzedaż morską ciężkiego oleju opałowego z własną gestią transportową. Kontynuacja rozwoju wyspecjalizowanej komórki handlu morskiego prowadzi do stałego poszerzania kompetencji w tym zakresie, pozwala systematycznie poprawiać wyniki sprzedażowe oraz buduje wizerunek PKN ORLEN jako podmiotu tradingowego coraz bardziej liczącego się na europejskim rynku.

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie rafineryjnym na rynku polskim.

2013

2013 - Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie rafineryjnym na rynku polskim.

2012

2012 - Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie rafineryjnym na rynku polskim.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów rozwijano narzędzia informatyczne wspierające prowadzone procesy sprzedażowe.

Kluczowym narzędziem elektronicznej obsługi klientów w PKN ORLEN jest system e-hurt. Za pośrednictwem strony internetowej klienci mają dostęp do danych na temat realizacji podpisanych umów, możliwość bezpiecznej obsługi kontraktów, zamówień i zleceń. Aplikacja umożliwia dostęp do informacji o promocjach, a także raportów dla klientów. W 2013 roku wprowadzono wiele rozwiązań dostosowujących aplikację do potrzeb spółki ORLEN Paliwa. Na koniec 2013 roku ponad 90% wszystkich zleceń sprzedaży, trafiających do systemu, było generowanych przez portal e-hurt, a liczba podpisanych umów z użytkownikami systemu wzrosła o około 15% w porównaniu do 2012 roku.

Proces migracji klientów podstawowych z PKN ORLEN do spółki ORLEN Paliwa nastąpił w sposób niezauważalny dla użytkowników systemów zdalnej obsługi. Wszyscy klienci mogą korzystać z dotychczasowych funkcjonalności elektronicznego obiegu dokumentów, które dodatkowo rozbudowano o szybki dostęp użytkowników do bieżących, jak również archiwalnych danych.

Wdrożenie e-faktury przyczynia się do zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa obiegu i przechowywania dokumentów. E-faktury, oprócz oszczędności finansowych i wygody obsługi rozliczeń, odgrywają też ważną rolę w kształtowaniu świadomości ekologicznej. W 2013 roku liczba użytkowników systemu powiększyła się o około 18% i obecnie korzysta z niego prawie 90% wszystkich klientów hurtowych PKN ORLEN. Dużym zainteresowaniem aplikacja cieszy się również wśród klientów spółki ORLEN Paliwa.

Dzięki wdrożeniu aplikacji Samoobsługa w ORLEN Paliwa klienci tej spółki zyskali możliwość pełnego planowania odbiorów paliw bezpośrednio w systemach terminali. Zastosowanie identyfikacji zaplanowanych operacji za pomocą kart magnetycznych skróciło całkowity czas obsługi kierowców o około połowę a procesy autoryzacji kierowców i pojazdów do odbiorów paliw stały się proste i wygodne. Obecnie system Samoobsługi obejmuje wszystkie bazy własne PKN ORLEN oraz bazy OLPP, z których realizowana jest sprzedaż hurtowa. Całkowita liczba podpisanych umów z użytkownikami systemu wzrosła w 2013 roku o blisko połowę, a liczba wydanych kart o 20%. Pod koniec 2013 roku z systemu korzystało 80% klientów PKN ORLEN.

W trosce o podtrzymanie dobrych relacji z klientami hurtowymi, w 2013 roku w spółce ORLEN Paliwa został wprowadzony system contact-center zapewniający szybki dostęp do najistotniejszych informacji zarówno dla klientów, jak i pracowników Koncernu. Klientom kluczowym udostępniono dodatkowy, dedykowany numer infolinii oraz opracowano optymalną strategię dystrybucji połączeń w celu podniesienia jakości obsługi. Dodatkowym efektem funkcjonowania systemu jest ciągle rozbudowywana baza wiedzy o klientach zarówno obecnych, jak i potencjalnych.

Schowek

Zwiń