PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Wydobycie

Zobacz w raporcie

Tabele Wykresy

Porównaj 2007 - 2013

Tabele Wykresy

Strategia Grupy ORLEN zakłada intensyfikację działalności poszukiwawczo-wydobywczej w celu zagwarantowania dostępu do własnych zasobów ropy i gazu ziemnego, w tym w szczególności ze źródeł niekonwencjonalnych. Działania te konsekwentnie zmierzają do zbudowania zdywersyfikowanego portfela projektów poszukiwawczych i wydobywczych.

Grupa ORLEN za pośrednictwem ORLEN Upstream pozostaje jednym z liderów poszukiwań niekonwencjonalnych zasobów gazu w Polsce. Po przejęciu w ubiegłym roku dwóch koncesji od ExxonMobil Exploration and Production Poland poszukiwania prowadzone są na terenie objętym 10 koncesjami poszukiwawczymi o powierzchni około 9 tys. km2, co stanowi około 10% całego obszaru, na którym prowadzone są poszukiwania gazu niekonwencjonalnego w Polsce. Prace są prowadzone w ramach projektów Lublin Shale (7 koncesji), Hrubieszów Shale (1 koncesja) oraz Mid-Poland Unconventionals (2 koncesje).

Wykonywanie odwiertów w ramach projektów ORLEN Upstream odbywa się pod ścisłym nadzorem technicznym, który potwierdza, że wszystkie operacje prowadzone są prawidłowo i z zachowaniem wszelkich procedur przewidzianych przez prawo oraz w zgodzie z najlepszymi praktykami operacyjnymi. Ponadto każdorazowo przed rozpoczęciem prac wiertniczych wykonywany jest monitoring stanu środowiska przyrodniczego i infrastruktury, a następnie, po ich zakończeniu – zlecany jest jednakowy zakres pomiarów. Do tej pory wyniki tych pomiarów nie stwierdziły jakiegokolwiek wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne.

Projekty niekonwencjonalne

Do 31 grudnia 2013 roku wykonano 8 otworów w poszukiwaniu gazu ziemnego z łupków – 6 pionowych i 2 poziome oraz 2 pełnoskalowe szczelinowania hydrauliczne. Od listopada 2013 roku spółka realizowała prace wiertnicze na kolejnym 7 otworze pionowym, które zostały zakończone na początku 2014 roku. Natomiast w marcu 2014 roku ukończony został trzeci odwiert poziomy.

W 2013 roku w ramach projektu Lublin Shale ORLEN Upstream prowadził prace wiertnicze, badawcze i wykonał 4 odwierty: Stręczyn-OU1 oraz Dobryniów-OU1 na koncesji Wierzbica, Uścimów-OU1 na koncesji Lubartów, Stoczek-OU1 na koncesji Wodynie-Łuków.

W 2013 roku przeprowadzono również dwa wielosekcyjne zabiegi szczelinowania hydraulicznego wraz z testami próbnymi: Syczyn-OU2K na koncesji Wierzbica oraz Berejów-OU2K na koncesji Lubartów.

W ramach Projektów Hrubieszów Shale i Mid-Poland Unconventionals w 2013 roku koncentrowano się na przygotowaniu i akwizycji danych sejsmicznych oraz przetwarzaniu nowych danych typu 2D.

Projekty konwencjonalne

W ramach projektu na Niżu Polskim w okolicach Sierakowa prowadzonego wspólnie z PGNiG S.A. w 2013 roku zrealizowano odwiert rozpoznawczy oraz prowadzono analizy pozyskanych danych w celu weryfikacji perspektyw obszaru oraz aktualizacji programu prac.

ORLEN Upstream wyznaczył lokalizację i przeprowadził prace przygotowawcze do wykonania otworu poszukiwawczego w Projekcie Karbon, która ma doprowadzić do weryfikacji występowania nagromadzeń węglowodorów i oszacowania potencjalnych zasobów węglowodorów w basenie lubelskim. W minionym roku pozyskane zostały dane sejsmiczne 2D dotyczące koncesji Bełżyce, które obecnie podlegają interpretacji. Przeprowadzone został również prace przygotowawcze do wykonania akwizycji danych sejsmicznych 2D dotyczących koncesji Lublin.

Grupa ORLEN w 2013 roku prowadziła również poszukiwania w łotewskiej strefie szelfu Morza Bałtyckiego, realizowane przy współpracy z Kuwait Energy Company (KEC) – Projekt Kambr. W jego ramach wykonano otwór poszukiwawczy z wykorzystaniem półzanurzalnej platformy wiertniczej, pełny komplet pomiarów geofizycznych wraz ze szczegółową analizą. Ponieważ przeprowadzone analizy danych otworowych nie wykazały oczekiwanych rezultatów, podjęto decyzję o zakończeniu prac w tym rejonie.

 

Schowek

Zwiń