PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Tabele

Wielkość sprzedaży produktów petrochemicznych Grupy ORLEN w latach 2012 – 2013 (w tys. ton)

 

Sprzedaż rafineria 2012 2013
Rynki / produkt Polska Czechy Razem Polska Czechy Razem
Monomery 1 335 149 484 353 125 478
Polimery 2 329 525 854 347 511 858
Aromaty 3 167 205 372 192 189 381
Nawozy sztuczne 4 933 384 1 317 855 179 1 034
Tworzywa sztuczne 5 276 93 369 324 99 423
PTA 484 0 484 556 0 556
Pozostałe 580 773 1 353 632 808 1 440
Razem 3 104  2 129 5 233 3 259 1 911 5 170

 

1) Etylen, propylen.
2) Polietylen, polipropylen.
3) Benzen, toluen, paraksylen, ortoksylen.
4) CANWIL, siarczan amonu, saletra amonowa, pozostałe nawozy.
5) PCW, granulaty PCW.

Pobierz tabelę

Schowek

Zwiń