PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Tabele

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na 1 stycznia 2013 roku.

 

 

Akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w kapitale zakładowym PKN ORLEN
Skarb Państwa 117 710 196 117 710 196 27,52% 27,52%
Aviva OFE * 21 744 036 21 744 036 5,08% 5,08%
ING OFE ** 21 464 398 21 464 398 5,02% 5,02%
Pozostali 266 790 431 266 790 431 62,38% 62,38%
Razem 427 709 061 427 709 061 100,00% 100,00%

*wg informacji otrzymanych przez Spółkę od funduszu 9 lutego 2010 roku.
**wg informacji otrzymanych przez Spółkę od funduszu 30 marca 2012 roku.

Schowek

Zwiń