PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Tabele

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na 31 grudnia 2013 roku

 

 

Akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w kapitale zakładowym PKN ORLEN
Skarb Państwa 117 710 196 117 710 196 27,52% 27,52%
Aviva OFE * 40 000 000 40 000 000 9,35% 9,35%
ING OFE * 30 000 000 30 000 000 7,01% 7,01%
Pozostali 239 998 865 239 998 865 56,12% 56,12%
Razem 427 709 061 427 709 061 100,00% 100,00%

* zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 roku.

Schowek

Zwiń