PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Tabele

Tabela aktualnie oglądanego raportuWielkość sprzedaży produktów rafineryjnych Grupy ORLEN w latach 2012 – 2013 (w tys. ton)

 

Sprzedaż rafineria 2012 2013
Rynki / produkt Polska Litwa Czechy Razem Polska Litwa Czechy Razem
Lekkie destylaty 1 717   2 669 738   5 124 1 878   2 734 618   5 230
Średnie destylaty 4 474   3 891 1 592   9 957 4 636   4 150 1 454   10 240
Frakcje ciężkie 2 520  1 727  308   4 555 2 592   1 866 355    4 813
Pozostałe 2 768   115 64  2 947 2 755   112 48   2 915
Razem 11 479   8 402 2 702   22 583 11 861   8 862 2 475   23 198

Pobierz tabelę

Porównanie za poprzednie lata

2013


Wielkość sprzedaży produktów rafineryjnych Grupy ORLEN w latach 2012 – 2013 (w tys. ton)

 

Sprzedaż rafineria 2012 2013
Rynki / produkt Polska Litwa Czechy Razem Polska Litwa Czechy Razem
Lekkie destylaty 1 717   2 669 738   5 124 1 878   2 734 618   5 230
Średnie destylaty 4 474   3 891 1 592   9 957 4 636   4 150 1 454   10 240
Frakcje ciężkie 2 520  1 727  308   4 555 2 592   1 866 355    4 813
Pozostałe 2 768   115 64  2 947 2 755   112 48   2 915
Razem 11 479   8 402 2 702   22 583 11 861   8 862 2 475   23 198

Pobierz tabelę2012


Wielkość sprzedaży produktów rafineryjnych Grupy ORLEN na rynkach macierzystych w latach 2011-2012 (w tys. ton)

  2011 2012
  Polska Czechy Litwa Razem Polska Czechy Litwa Razem
Paliwa
Benzyny 1 323 659 2 770 4 752 1 289 656 2 553 4 498
ON 3 853 1 497 3 414 8 764 3 466 1 464 3 599 8 529
Lekki olej opałowy 648 46 9 703 555 39 11 605
Jet 441 79 311 831 453 89 281 823
LPG 349 79 117 545 428 82 116 626
Suma - paliwa 6 614 2 360 6 621 15 595 6 191 2 330 6 560 15 081
Pozostałe rafineryjne
Asfalty 794 236 129 1 159 789 196 124 1 109
Oleje 103 56 0 159 124 51 0 175
COO 1 442 114 1 613 3 169 1 607 61 1 603 3 271
Pozostałe 2 788 86 77 2 951 2 768 64 115 2 947
Suma - pozostałe 5 127 492 1 819 7 438 5 288 372 1 842 7 502
Razem 11 741 2 852 8 440 23 033 11 479 2 702 8 402 22 583

Pobierz tabelę2011


Wielkość sprzedaży produktów rafineryjnych Grupy ORLEN na rynkach macierzystych w latach 2010 – 2011 (w tys. ton)

  2010 2011
  Polska Czechy Litwa Razem Polska Czechy Litwa Razem
Paliwa
Benzyny 1 551 632 2 783 4 966 1 323 659 2 770 4 752
ON 4 027 1 483 2 909 8 419 3 853 1 497 3 414 8 764
Lekki olej opałowy 792 54 1 847 648 46 9 703
Jet 431 86 246 763 441 79 311 831
LPG 297 86 109 492 349 79 117 545
Suma - paliwa 7 098 2 341 6 048 15 487 6 614 2 360 6 621 15 595
Pozostałe rafineryjne
Asfalty 721 255 113 1 089 794 236 129 1 159
Oleje 85 43 0 128 103 56 0 159
COO 1 166 144 1 559 2 869 1 442 114 1 613 3 169
Pozostałe 2 652 106 88 2 846 2 788 86 77 2 951
Suma - pozostałe 4 624 548 1 760 6 932 5 127 492 1 819 7 438
Razem 11 722 2 889 7 808 22 419 11 741 2 852 8 440 23 033

Pobierz tabelęSchowek

Zwiń