PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Tabele

Tabela aktualnie oglądanego raportuWielkość sprzedaży produktów petrochemicznych Grupy ORLEN w latach 2012 – 2013 (w tys. ton)

 

Sprzedaż rafineria 2012 2013
Rynki / produkt Polska Czechy Razem Polska Czechy Razem
Monomery 1 335 149 484 353 125 478
Polimery 2 329 525 854 347 511 858
Aromaty 3 167 205 372 192 189 381
Nawozy sztuczne 4 933 384 1 317 855 179 1 034
Tworzywa sztuczne 5 276 93 369 324 99 423
PTA 484 0 484 556 0 556
Pozostałe 580 773 1 353 632 808 1 440
Razem 3 104  2 129 5 233 3 259 1 911 5 170

 

1) Etylen, propylen.
2) Polietylen, polipropylen.
3) Benzen, toluen, paraksylen, ortoksylen.
4) CANWIL, siarczan amonu, saletra amonowa, pozostałe nawozy.
5) PCW, granulaty PCW.

Pobierz tabelę

Porównanie za poprzednie lata

2013


Wielkość sprzedaży produktów petrochemicznych Grupy ORLEN w latach 2012 – 2013 (w tys. ton)

 

Sprzedaż rafineria 2012 2013
Rynki / produkt Polska Czechy Razem Polska Czechy Razem
Monomery 1 335 149 484 353 125 478
Polimery 2 329 525 854 347 511 858
Aromaty 3 167 205 372 192 189 381
Nawozy sztuczne 4 933 384 1 317 855 179 1 034
Tworzywa sztuczne 5 276 93 369 324 99 423
PTA 484 0 484 556 0 556
Pozostałe 580 773 1 353 632 808 1 440
Razem 3 104  2 129 5 233 3 259 1 911 5 170

 

1) Etylen, propylen.
2) Polietylen, polipropylen.
3) Benzen, toluen, paraksylen, ortoksylen.
4) CANWIL, siarczan amonu, saletra amonowa, pozostałe nawozy.
5) PCW, granulaty PCW.

Pobierz tabelę2012


Wielkość sprzedaży produktów petrochemicznych Grupy ORLEN w latach 2011-2012 (w tys. ton)

2011   2012
  Polska Czechy Razem Polska Czechy Razem
Polietylen 179 261 440 167 288 455
Polipropylen 167 212 379 162 237 399
Etylen 189 102 291 171 111 282
Propylen 169 39 208 164 38 202
PTA 336 - 336 484 - 484
Benzen 159 202 361 162 205 367
Aceton 26 - 26 22 - 22
Butadien 67 59 126 58 67 125
Glikol 79 1 80 68 - 68
Tlenek etylenu 28 - 28 27 - 27
Fenol 41 - 41 35 - 35
PCW i przetwórstwo PCW 385 11 396 353 16 369
Nawozy sztuczne 1 115 175 1 290 1 142 175 1 317
Pozostałe 479 587 1 066 472 609 1 081
Razem petrochemiczne 3 419 1 649 5 068 3 487/td> 1 746 5 233

Pobierz tabelę2011


Wielkość sprzedaży produktów petrochemicznych Grupy ORLEN w latach 2010 – 2011 (w tys. ton)

2010   2011
  Polska Czechy Razem Polska Czechy Razem
Polietylen 181 288 469 179 261 440
Polipropylen 165 242 407 167 212 379
Etylen 187 112 299 189 102 291
Propylen 170 43 213 169 39 208
PTA 0 0 0 336 0 336
Toluen 34 3 37 20 2 22
Benzen 71 211 282 159 202 361
Ortoksylen 6 0 6 12 0 12
Aceton 23 0 23 26 0 26
Butadien 63 30 93 67 59 126
Glikol 64 1 65 79 1 80
Tlenek etylenu 18 0 18 28 0 28
Fenol 35 0 35 41 0 41
Tworzywa sztuczne 324 12 336 385 11 396
Nawozy sztuczne 1 170 0 1 170 1 115 0 1 115
Pozostałe 437 843 1 280 447 760 1 207
Razem 2 948 1 785 4 733 3 419 1 649 5 068

Pobierz tabelęSchowek

Zwiń