PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Tabele

Tabela aktualnie oglądanego raportuPrzerób ropy naftowej Grupy ORLEN w poszczególnych krajach w latach 2012 – 2013 (w tys. ton)

 

  2012 2013 Zmiana 2013/2012
Polska 15 479 15 599 1%
Litwa 8 533 9 010 6%
Czechy 3 927 3 607 -8%
Razem 27 939 28 216 1%

Pobierz tabelę

Porównanie za poprzednie lata

2013


Przerób ropy naftowej Grupy ORLEN w poszczególnych krajach w latach 2012 – 2013 (w tys. ton)

 

  2012 2013 Zmiana 2013/2012
Polska 15 479 15 599 1%
Litwa 8 533 9 010 6%
Czechy 3 927 3 607 -8%
Razem 27 939 28 216 1%

Pobierz tabelę2012


Przerób ropy naftowej Grupy ORLEN w poszczególnych krajach w latach 2011 – 2012 (w tys. ton)

  2011 2012 Dynamika 2012/2011
Rafinerie w Polsce 14 836 15 479 4%
Rafinerie w Czechach 3 942 3 927 0%
Rafineria na Litwie 9 007 8 533 -5%
Razem 27 785 27 939 1%


Pobierz tabelę2011


Przerób ropy naftowej Grupy ORLEN w poszczególnych krajach w latach 2010 – 2011 (w tys. ton)

  2010 2011 Dynamika 2011/2010
Rafinerie w Polsce 14 745 14 836 0,6%
Rafinerie w Czechach 4 353 3 942 -9,4%
Rafineria na Litwie 8 985 9 007 0,2%
Razem 28 083 27 785 -1,1%

* Obszar olejowy Grupy ORLEN opisany jest w rozdziale „Oleje”.

Pobierz tabelę2010


Przerób ropy naftowej Grupy ORLEN w poszczególnych krajach w latach 2009–2010 (tys. ton)

  2009 2010 Dynamika 2010/2009
Rafinerie w Polsce 14 840 14 745 -1%
Rafinerie w Czechach 4 110 4 353 6%
Rafineria na Litwie 8 407 8 985 7%
Razem 27 357 28 083 3%

Pobierz tabelę2009


Przerób ropy naftowej Grupy ORLEN w poszczególnych krajach w latach 2008–2009 (mln ton)

  2008 2009 Dynamika 2008/2009
Rafinerie w Polsce 14,53 14,84 -2%
Rafinerie w Czechach 4,53 4,11 -9%
Rafinerie na Litwie 9,24 8,41 -9%
Razem 28,3 27,36 -3%

Pobierz tabelę2008


Przerób ropy naftowej Grupy ORLEN w poszczególnych krajach w latach 2008-2007 (mln ton)

  2007 2008 Dynamika
Rafinerie w Polsce 13,65 14,53 6,40%
Rafinerie w Czechach* 4,13 4,53 9,70%
Rafineria na Litwie 4,74 9,24 94,94%
RAZEM 22,52 28,3 25,66%

* 51% Litvinov (2,8 mt/r), 51% Kralupy (1,7 mt/r).

Pobierz tabelę

 Schowek

Zwiń