PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Tabele

Tabela aktualnie oglądanego raportuWybrane dane operacyjne dla Zakładu Produkcyjnego w Płocku w latach 2012 – 2013 (tys. ton / %)

  2012 2013 Zmiana 2013/2012
Przerób ropy naftowej 15 191  15 182 0%
Lekkie destylaty 1  2 716  2 768  2%
Średnie destylaty 2  6 962  7 029  1 %
Uzysk paliw (%) 3 77  78  1,0 pp.

1 Benzyna, LPG.
2 Olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwo lotnicze
3 Uzysk paliw liczony z uwzględnieniem przepływów produktów w ramach spółek produkcyjnych Grupy ORLEN

Pobierz tabelę

Porównanie za poprzednie lata

2013


Wybrane dane operacyjne dla Zakładu Produkcyjnego w Płocku w latach 2012 – 2013 (tys. ton / %)

  2012 2013 Zmiana 2013/2012
Przerób ropy naftowej 15 191  15 182 0%
Lekkie destylaty 1  2 716  2 768  2%
Średnie destylaty 2  6 962  7 029  1 %
Uzysk paliw (%) 3 77  78  1,0 pp.

1 Benzyna, LPG.
2 Olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwo lotnicze
3 Uzysk paliw liczony z uwzględnieniem przepływów produktów w ramach spółek produkcyjnych Grupy ORLEN

Pobierz tabelę2012


Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2011-2012 (Płock, w tys. ton)

  2011 2012 Dynamika 2012/2011
Przerób ropy naftowej 14 547 15 191 4%
Benzyny razem 2 469 2 491 1%
Oleje napędowe razem 5 646 5 829 3%
Lekki olej opałowy 372 745 100%
Paliwo lotnicze 393 388 -1%
Frakcja propano-butanowa 186 225 21%
Paliwa ogółem 9 066 9 678 7%
Uzysk paliw (%) 76,1 77,0 0,9 p.p.

Pobierz tabelę2011


Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2010 – 2011 (Płock, w tys. ton)

  2010 2011 Dynamika 2011/2010
Przerób ropy naftowej 14 452 14 547 1%
Benzyny razem 2 736 2 469 -10%
Oleje napędowe razem 5 359 5 646 5%
Olej grzewczy Ekoterm Plus 699 372 -47%
Paliwo lotnicze 394 393 0%
Frakcja propano-butanowa 241 186 -23%
Paliwa ogółem 9 429 9 066 -4%
Uzysk paliw (%) 78,0 76,1 -1,9 p.p.

  Pobierz tabelę2010


Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2009–2010 (Płock; tys. ton)  

  2009 2010 Dynamika 2010/2009
Przerób ropy naftowej 14 526 14 452 -1%
Benzyny razem 3 055 2 736 -10%
Oleje napędowe razem (ON) 5 330 5 359 1%
Olej grzewczy Ekoterm Plus (LOO) 790 699 -12%
Paliwo lotnicze (JET) 291 394 35%
Frakcja propano-butanowa (LPG) 210 241 15%
Paliwa ogółem 9 676 9 429 -3%
Uzysk paliw *(%) 78,1 78 -0,1 pkt proc.

* Uzysk paliw liczony jako produkcja: (benzyna, nafta, LPG, ON, LOO, JET) / przerób ropy z uwzględnieniem przepływów półproduktów w ramach spółek produkcyjnych Grupy ORLEN

Pobierz tabelę2009


Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2008–2009 (Płock; tys. ton)

  2008 2009 Dynamika 2008/2009
Przerób ropy naftowej 14 218 14 526 2,17%
Benzyny razem 2 800 3 055 9,11%
Oleje napędowe razem 5 078 5 330 4,96%
Olej grzewczy Ekoterm Plus 840 790 -5,98%
Paliwo lotnicze 418 291 -30,38%
Frakcja propano-butanowa 221 210 -4,98%
Paliwa ogółem 9 358 9 676 3,40%
Uzysk paliw (%) 65,82 66,61 1,20%
Uzysk produktów białych (%) 77,98 78,08 0,13 p.p.

Pobierz tabelę2008


Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2007–2008 (Płock; tys. ton).

  2007 2008 Dynamika
Przerób ropy naftowej 13 646 14 218 4,20%
Benzyny razem 2 610 2 800 7,30%
Oleje napędowe razem 4 568 5 078 11,20%
Olej grzewczy Ekoterm Plus 840 840 0,00%
Paliwo lotnicze 355 418 17,80%
Frakcja propano-butanowa 190 221 16,30%
Paliwa ogółem 8 563 9 358 9,30%
Uzysk paliw (%) 62,75 65,82 4,9 p.p.
Uzysk produktów białych % 77,94 77,98 0,05 p.p.

Pobierz tabelę

 Schowek

Zwiń