PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Tabele

Tabela aktualnie oglądanego raportuStruktura akcjonariatu PKN ORLEN na 1 stycznia 2013 roku.

 

 

Akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w kapitale zakładowym PKN ORLEN
Skarb Państwa 117 710 196 117 710 196 27,52% 27,52%
Aviva OFE * 21 744 036 21 744 036 5,08% 5,08%
ING OFE ** 21 464 398 21 464 398 5,02% 5,02%
Pozostali 266 790 431 266 790 431 62,38% 62,38%
Razem 427 709 061 427 709 061 100,00% 100,00%

*wg informacji otrzymanych przez Spółkę od funduszu 9 lutego 2010 roku.
**wg informacji otrzymanych przez Spółkę od funduszu 30 marca 2012 roku.

Porównanie za poprzednie lata

2013


Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na 1 stycznia 2013 roku.

 

 

Akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w kapitale zakładowym PKN ORLEN
Skarb Państwa 117 710 196 117 710 196 27,52% 27,52%
Aviva OFE * 21 744 036 21 744 036 5,08% 5,08%
ING OFE ** 21 464 398 21 464 398 5,02% 5,02%
Pozostali 266 790 431 266 790 431 62,38% 62,38%
Razem 427 709 061 427 709 061 100,00% 100,00%

*wg informacji otrzymanych przez Spółkę od funduszu 9 lutego 2010 roku.
**wg informacji otrzymanych przez Spółkę od funduszu 30 marca 2012 roku.2012


Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na 1 stycznia 2012 roku

Akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w kapitale zakładowym PKN ORLEN
Skarb Państwa 117 710 196 117 710 196 27,52% 27,52%
Aviva OFE * 21 744 036 21 744 036 5,08% 5,08%
Pozostali 288 254 829 288 254 829 67,40% 67,40%
Razem 427 709 061 427 709 061 100,00% 100,00%

* wg informacji otrzymanych przez Spółkę 9 lutego 2010 roku.

Pobierz tabelę2010


Struktura Akcjonariatu PKN ORLEN na dzień 1 stycznia 2010 roku

Akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w kapitale zakładowym PKN ORLEN
Skarb Państwa 117.710.196 117.710.196 27,52% 27,52%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny* 22.118.813 22.118.813 5,17% 5,17%
Pozostali 287.880.052 287.880.052 67,31% 67,31%
Razem 427.709.061 427.709.061 100,00% 100,00%

* wg informacji otrzymanych przez Spółkę 20 lutego 2009 roku.

Pobierz tabelęSchowek

Zwiń