PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Tabele

Tabela aktualnie oglądanego raportuStruktura akcjonariatu PKN ORLEN na 31 grudnia 2013 roku

 

 

Akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w kapitale zakładowym PKN ORLEN
Skarb Państwa 117 710 196 117 710 196 27,52% 27,52%
Aviva OFE * 40 000 000 40 000 000 9,35% 9,35%
ING OFE * 30 000 000 30 000 000 7,01% 7,01%
Pozostali 239 998 865 239 998 865 56,12% 56,12%
Razem 427 709 061 427 709 061 100,00% 100,00%

* zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 roku.

Porównanie za poprzednie lata

2013


Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na 31 grudnia 2013 roku

 

 

Akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w kapitale zakładowym PKN ORLEN
Skarb Państwa 117 710 196 117 710 196 27,52% 27,52%
Aviva OFE * 40 000 000 40 000 000 9,35% 9,35%
ING OFE * 30 000 000 30 000 000 7,01% 7,01%
Pozostali 239 998 865 239 998 865 56,12% 56,12%
Razem 427 709 061 427 709 061 100,00% 100,00%

* zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 roku.2012


Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na 31 grudnia 2012 roku

Akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w kapitale zakładowym PKN ORLEN
Skarb Państwa 117 710 196 117 710 196 27,52% 27,52%
Aviva OFE * 21 744 036 21 744 036 5,08% 5,08%
ING OFE ** 21 464 398 21 464 398 5,02% 5,02%
Pozostali 288 254 829 288 254 829 67,40% 67,40%
Razem 427 709 061 427 709 061 100,00% 100,00%

* wg informacji otrzymanych przez Spółkę 9 lutego 2010 roku.
** wg informacji otrzymanych przez Spółkę od funduszu 30 marca 2012 roku

Odnośnie prawa głosu poszczególnych akcjonariuszy w Statucie Spółki przyjęto, iż:

Pobierz tabelę2010


Struktura Akcjonariatu PKN ORLEN na dzień 31 grudnia 2010 roku

Akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w kapitale zakładowym PKN ORLEN
Skarb Państwa 117.710.196 117.710.196 27,52% 27,52%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK** 21.744.036 21.744.036 5,08% 5,08%
Pozostali 288.254.829 288.254.829 67,40% 67,40%
Razem 427.709.061 427.709.061 100,00% 100,00%

** wg informacji otrzymanych przez Spółkę 9 lutego 2010 roku.

Pobierz tabelęSchowek

Zwiń