Raport_2008_PL_SG
Teraz jesteś w: Strona głównaWładze PKN ORLEN › List Prezesa Zarządu
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

List Prezesa Zarządu

Prezes_Krawiec.jpgSzanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

rok 2008 upłynął pod znakiem niezwykle poważnych turbulencji na poziomie makroekonomicznym, które w istotny sposób wpłynęły na działalność Grupy ORLEN i jej końcowy wynik finansowy.

Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, problemy sektora bankowego, oraz zapowiedź dalszego pogłębiania się recesji, w głównym stopniu kształtowały obraz minionego roku. Nigdy w historii Koncernu nie spotkaliśmy się z tak błyskawicznym pogorszeniem warunków zewnętrznych, których skutków nie można było zniwelować.

Wyniki finansowe minionego roku zostały więc obciążone bardzo niekorzystnym wpływem otoczenia makroekonomicznego. W efekcie uzyskaliśmy ujemny raportowany wynik operacyjny oraz wynik skonsolidowany netto.

Jednak mimo bardzo niesprzyjających warunków, miniony rok PKN ORLEN może zaliczyć do udanych. Zachowanie stabilnej pozycji finansowej, o czym świadczy ponad 80–procentowy wzrost środków pieniężnych z działalności operacyjnej, dynamiczny rozwój segmentu detalu i przywrócenie pełnych mocy produkcyjnych w rafinerii Mažeikių Nafta oraz istotne zwiększenie produkcji Grupy w zakresie najbardziej poszukiwanego na rynku produktu, jakim jest olej napędowy, to najważniejsze powody do zadowolenia.

W ubiegłym roku siedem rafinerii należących do Grupy ORLEN przerobiło 28 mln ton ropy naftowej. W rafineriach w Płocku i Możejkach przeprowadziliśmy testy przerobu rop alternatywnych w stosunku do REBCO. Dzięki temu zyskaliśmy pełną wiedzę na temat możliwości technologicznych w odniesieniu do dywersyfikacji źródeł surowca. Efekty naszych badań pokazały realną możliwość dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w surowiec, szczególnie przydatną w sytuacjach wymagających elastyczności przerobu przy zachowaniu jego ekonomiki, jak chociażby podczas długotrwałych remontów.

Miniony rok przyniósł bardzo dobre efekty w segmencie detalicznym – nasza środkowoeuropejska sieć stacji wypracowała ponad 12-procentowy wzrost sprzedaży w ujęciu ilościowym. W tym czasie uruchomiliśmy 107 nowych stacji paliw, w tym 76 w systemie franczyzowym. Procesom modernizacji, rebrandingu oraz przebudowy poddaliśmy 225 stacji paliw. Konsekwentnie zarządzaliśmy kategoriami produktów i usług paliwowych, a także wprowadziliśmy na stacje ORLEN nową ofertę gastronomiczną STOP Cafe.

Nasze wysiłki na rzecz zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klientów oraz dalszego rozwoju usług i oferty pozapaliwowej stacji zostały przez konsumentów dostrzeżone, o czym świadczy między innymi fakt, iż już po raz siódmy z rzędu czytelnicy miesięcznika „Reader’s Digest” uhonorowali stacje ORLEN tytułem Marki Godnej Zaufania w prestiżowych badaniach konsumenckich. Otrzymanie złotej statuetki Trusted Brand oznacza uzyskanie największej liczby spontanicznie oddanych głosów. W tegorocznym badaniu marka ORLEN zdobyła 47 procent poparcia, poprawiając swój ubiegłoroczny wynik wynoszący 45,7 procent poparcia. Tym samym po raz kolejny wyprzedziliśmy marki zachodnich koncernów paliwowych. Sieć stacji ORLEN zajęła także drugie miejsce w konkursie Mistrz Handlu i Usług Mastercard, którego celem jest zwrócenie uwagi na podnoszenie poziomu satysfakcji wśród klientów.

Obydwie nagrody są dla nas nie tylko powodem do satysfakcji, ale przede wszystkim impulsem do konstruowania kolejnych ofert, które w jak największym stopniu, będą odpowiadały potrzebom naszych klientów w kolejnych latach.

Na podkreślenie zasługują też rezultaty osiągnięte w obszarze sprzedaży hurtowej – w stosunku do 2007 roku sprzedaliśmy o 24 procent paliw więcej. Największą dynamikę popytu odnotowaliśmy w segmencie paliw lotniczych, których sprzedaż w 2008 roku o blisko 54 procent przekroczyła wolumen z roku poprzedniego.

W segmencie chemicznym, tworzonym przez spółkę ANWIL SA, koncentrowaliśmy się na maksymalizacji sprzedaży produktów nawozowych, jednocześnie zwiększając wydajność linii technologicznych tej części produkcji. Zmodernizowaliśmy też linie produkcyjne w kompleksie PCW oraz wybudowaliśmy instalację tlenowni.

Mając na względzie nadchodzące zmiany na światowym i krajowym rynku, w drugiej połowie minionego roku skoncentrowaliśmy się na przygotowaniu strategii Grupy, nadając jej kierunki adekwatne do realiów i wskazując najwłaściwsze, naszym zdaniem, rozwiązania operacyjne.

Naszym zasadniczym celem jest wzmocnienie podstawowej działalności Grupy poprzez przeprowadzenie długofalowego procesu zmian na rzecz zwiększenia efektywności posiadanych aktywów dzięki restrukturyzacji, optymalizacji kosztów, zasadnych inwestycji, lepszego współdziałania poszczególnych segmentów. Za fundamenty rozwoju uznaliśmy segment rafineryjny, petrochemiczny i detaliczny.

Zadaniem ogłoszonej strategii jest także wzmocnienie i integracja Koncernu, dzięki czemu, gdy koniunktura się poprawi, będziemy mogli wejść w kolejny etap dynamicznego rozwoju.

W minionym roku działania podejmowane przez Koncern zostały docenione w wielu konkursach i rankingach, potwierdzając, iż jesteśmy wiarygodnym i odpowiedzialnym partnerem biznesowym. PKN ORLEN został m.in. po raz drugi zwycięzcą Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek MARQA 2008, zajął pierwsze miejsce w zestawieniu „Lista 2000” przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita, a także otrzymał kolejny, już ósmy w swojej historii, Diament do Statuetki Lidera Polskiego Biznesu przyznawany przez Business Centre Club.

Szanowni Państwo,

oddając w Państwa ręce Raport Roczny, pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż w tym roku mija 10 lat od powołania, pod auspicjami Koncernu, jedynego polskiego profesjonalnego zespołu rajdowego ORLEN Team.

Niezaprzeczalne sukcesy naszych zawodników to efekt wielu lat wytężonego wysiłku i determinacji sportowców w pokonywaniu słabości oraz przeciwności losu. ORLEN Team jest doskonałym zobrazowaniem determinacji naszej firmy, która – mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych – nie zbacza z drogi realizacji ambitnych celów. To dzięki poczuciu odpowiedzialności każdego z Pracowników za ostateczny wynik Koncernu jesteśmy przygotowani do działania w różnym - także niesprzyjającym otoczeniu. Dlatego dziękuję wszystkim członkom naszej orlenowskiej społeczności za zaangażowanie i współpracę w ubiegłym roku, wierząc, że w 2009 roku wspólnie osiągniemy wyznaczone cele.

Dziękuję Akcjonariuszom za zaufanie, a Członkom Rady Nadzorczej za ogromny wkład w realizację strategicznych celów. Wierzę, że nasza współpraca będzie się układać równie pomyślnie, jak do tej pory, a konstruktywny dialog służyć będzie Grupie ORLEN i wszystkim jej interesariuszom.

Jestem przekonany, że inwestycje poczynione w ubiegłych latach, konsekwencja w realizacji planowanych działań pozwolą nam umacniać pozycję i znaczenie PKN ORLEN dla Akcjonariuszy oraz gospodarek krajów, w których jesteśmy obecni.

Dariusz Jacek Krawiec

podpis pezesa zarządu PKN ORLEN
Prezes Zarządu PKN ORLEN


Marki Grupy ORLEN