Raport_2010_PL_wladze
Teraz jesteś w: Strona głównaWładze PKN ORLEN › List Prezesa Zarządu
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

List Prezesa Zarządu

Dariusz Jacek KrawiecSzanowni Państwo,
Drodzy Akcjonariusze,

z satysfakcją mogę powiedzieć, że w minionym roku pomyślnie zamknęliśmy pierwszy etap przyjętej dwa lata wcześniej strategii Koncernu. Równocześnie osiągnęliśmy najwyższe od pięciu lat wyniki finansowe. Pozycja Firmy na początku ubiegłego roku nie była komfortowa - zarówno ze względu na sytuację finansową, jak i otoczenie ekonomiczne, w jakim przyszło nam funkcjonować. Wypracowane w 2010 roku wyniki Koncernu potwierdzają w pełni efektywność i słuszność realizowanego przez nas planu.

Po dwóch latach dekoniunktury branża paliwowa odnotowała przejawy stabilizacji warunków ekonomicznych, szczególnie istotnych dla spółek typu downstream. W połączeniu z wdrożonymi działaniami prowadzącymi do wzrostu sprawności operacyjnej umożliwiły one wypracowanie na koniec roku bardzo dobrych wyników finansowych, przekraczających oczekiwania rynku.

Zysk operacyjny za ubiegły rok wyniósł 3,1 mld zł natomiast zysk netto osiągnął 2,5 mld zł. Przychody uzyskane w 2010 roku były wyższe niż rok wcześniej o 23%, natomiast zysk operacyjny i zysk netto przekroczyły poziom z 2009 roku odpowiednio o 2 mld zł i 1,2 mld zł. Rekordowe, najwyższe w historii rezultaty Koncern osiągnął w zakresie łącznych wolumenów sprzedaży, które przekroczyły poziom 34 mln ton, przy czym największą dynamikę odnotował segment detaliczny. W tym czasie Grupa Kapitałowa ORLEN zwiększyła do 28 mln ton przerób ropy naftowej. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż w czwartym kwartale minionego roku litewska rafineria w Możejkach po raz pierwszy od dekady osiągnęła pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych.

W warunkach ciągle niskiego ożywienia gospodarczego zdołaliśmy zdecydowanie poprawić płynność finansową Spółki, czego potwierdzeniem może być poziom 3,2 mld zł wolnych przepływów pieniężnych i dostępne linie kredytowe w wysokości ponad 1 mld euro. Dzięki determinacji w realizacji założeń, po trudnym okresie Grupa odzyskała zaufanie Akcjonariuszy, instytucji finansowych i agencji ratingowych - agencje Fitch i Moody’s podniosły perspektywy ratingu Koncernu z negatywnej do stabilnej, a kurs PKN ORLEN wzrósł w ciągu roku aż o prawie 35%, podczas gdy indeks WIG 20 - o niecałe 15%.

Miniony rok to także czas intensywnych przygotowań i tworzenia silnej podbudowy dla drugiego etapu strategii rozwoju zakładającego ewolucję Grupy w kierunku koncernu multi-utility. Mimo, iż jest to proces czasochłonny i wymagający znacznych nakładów kapitałowych, wszystkie strategiczne i techniczne założenia realizowane są zgodnie z planem. W ramach rozwoju segmentu poszukiwań i wydobycia w ubiegłym roku prowadziliśmy kolejny etap badań i analiz obejmujących wszystkie posiadane koncesje na poszukiwania surowca, zarówno na szelfie bałtyckim, w rejonie lubelskim, jak i na złożu Sieraków, gdzie prowadzimy wspólny projekt z PGNiG. Ponadto podpisaliśmy stosowną umowę z Ministerstwem Ochrony Środowiska Ukrainy, która otwiera nam dostęp do badań tamtejszych złóż węglowodorów.

Zaawansowane są również prace ukierunkowane na rozwój segmentu energetycznego, którego pierwszym etapem ma być budowa elektrowni gazowej we Włocławku. W 2010 roku uzyskaliśmy dwa kluczowe dokumenty: prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji tego przedsięwzięcia oraz o przyłączeniu do sieci. Ogłosiliśmy też przetarg na dostawcę turbiny parowej do elektrowni.

Nieustannie pracujemy nad tworzeniem docelowej struktury własnościowej w naszej Grupie Kapitałowej. Z tego punktu widzenia ubiegły rok w głównej mierze wypełniły przygotowania do procesów dezinwestycyjnych obejmujących posiadane pakiety Polkomtela i ANWILU. Prace nad sprzedażą udziałów w Polkomtelu prowadzone w ubiegłym roku pozwoliły na osiągnięcie najbardziej zaawansowanego dotychczas etapu w procesie sprzedaży. Natomiast ze względu na niesprzyjającą akwizycjom sytuację rynkową nie sfinalizowaliśmy sprzedaży ANWILU, którego wartość, w naszej ocenie, nie znalazła odzwierciedlenia w propozycjach oferentów. Warto podkreślić, że osiągnięta w ostatnich dwóch latach znacząca poprawa kondycji finansowej Koncernu pozwala nam czekać z dezinwestycjami na bardziej sprzyjającą sytuację rynkową. Kierując się sygnałami napływającymi z rynku rozpoczęliśmy dogłębne analizy scenariusza przewidującego sprzedaż tej spółki w dwóch częściach obejmujących część nawozową i PCW.

W 2010 r. podjęto też działania mające na celu określenie optymalnej ścieżki działania wobec ORLEN Lietuva. Przygotowanie rekomendacji w tej kwestii zostało powierzone renomowanemu doradcy – globalnemu bankowi inwestycyjnemu Nomura.

Zadeklarowane w naszej strategii poszukiwanie spełniających wymagania okazji akwizycyjnych znalazło wyraz w poszerzeniu naszej niemieckiej sieci o 56 obiektów zakupionych w ubiegłym roku od OMV Deutschland GmbH zlokalizowanych w Turyngii i Saksonii. Tym samym niemiecka sieć Grupy ORLEN weszła na rynki kolejnych krajów związkowych w Niemczech.

W 2010 roku długo oczekiwany finał znalazła sprawa postępowań arbitrażowych zainicjowanych przeciwko PKN ORLEN przez Agrofert Holding. Rozpatrujący poszczególne sprawy Sąd Arbitrażowy w Pradze oddalił trzy z czterech roszczeń czeskiej firmy uznając za bezpodstawne 90% łącznej kwoty odszkodowań, a zakończenie tego wieloletniego sporu pozytywnie wpłynęło na stabilizację sytuacji spółki na rynku czeskim i zwiększyło zaufanie inwestorów. Kurs giełdowy Unipetrolu w ciągu minionego roku wzrósł o ponad 41%.

Zeszły rok to przełomowy okres pod względem inwestycji technologicznych obejmujących kluczowe aktywa produkcyjne.

Zgodnie z planem oddaliśmy do użytkowania wytwórnię wodoru oraz przeprowadziliśmy rozruch technologiczny instalacji hydroodsiarczania oleju napędowego HON VII. Sfinalizowaliśmy także techniczny etap budowy strategicznej inwestycji w części petrochemicznej - instalacji do produkcji paraksylenu w Płocku i kwasu tereftalowego we Włocławku. Uruchomienie tego kompleksu pozwoli na zdecydowane zwiększenie efektywności wykorzystania benzyn i poszerzenie koszyka produktów petrochemicznych. Wdrożyliśmy też program rozwoju posiadanych aktywów segmentu energetycznego. Pierwszym przedsięwzięciem w tym obszarze było zapoczątkowanie budowy najnowocześniejszego w Polsce kotła parowego – jednej z serii inwestycji o charakterze proekologicznym zaplanowanych do końca 2017 roku.

Podsumowując zeszłoroczną działalność Spółki warto wspomnieć o projektach zainicjowanych przez Koncern jako lidera polskiej gospodarki. Jednym z głównych przedsięwzięć była pierwsza autorska konferencja z cyklu „Future Fuelled by Knowledge” poświęcona tematowi przemian gospodarczych Polski po 1989 roku, która zgromadziła wielu wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury i biznesu. Organizacja konferencji była naturalną konsekwencją przyjętej przez PKN ORLEN filozofii, która zakłada podejmowanie ważnych z punktu widzenia biznesu tematów i inicjowanie debaty publicznej dotyczącej istotnych kwestii ekonomicznych. Koncern niezmiennie angażuje się także w ważne wydarzenia sportowe i inwestuje w rozwój talentów reprezentujących Polskę na arenie międzynarodowej.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy działania Koncernu były doceniane zarówno przez ekspertów, jak i opinię publiczną. ORLEN został uznany za najcenniejszą polską markę w rankingu dziennika Rzeczpospolita, osiągnęliśmy także najwyższe wśród polskich firm miejsce w rankingu Platts TOP250 Global Energy Companies. Potwierdzeniem słuszności podejmowanych przez nas decyzji były nagrody Best Managed Company in CEE 2010 prestiżowego magazynu Euromoney oraz czasopisma IR Magazine dla najlepszych relacji inwestorskich. Spółka może się również pochwalić tytułem Lidera Informatyki – dla firmy najlepiej wykorzystującej IT w sektorze przemysłowym.

Wchodząc w rok 2010 byliśmy przekonani, że jesteśmy na dobrej drodze, a zaplanowane działania pozwolą nam na wzmocnienie pozycji rynkowej Koncernu. Osiągnęliśmy znacznie więcej niż zakładaliśmy. Grupa Kapitałowa odzyskuje oczekiwaną kondycję, a plany rozwoju oparte są na solidnych podstawach, pozwalających optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie wysiłek i zaangażowanie Pracowników i Współpracowników Koncernu, którym dziś bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym także podziękować Akcjonariuszom oraz Członkom Rady Nadzorczej za zaufanie i wsparcie, które pozwoliło nam zrealizować założone cele strategiczne i osiągnąć tak dobre wyniki z korzyścią dla całej Grupy Kapitałowej ORLEN.

 

Dariusz Jacek Krawiec

podpis_2008.jpg

Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A.
 


Marki Grupy ORLEN