Raport_2007_PL_SG v2
Teraz jesteś w: Strona głównaWładze PKN ORLEN › List przewodniczącego Rady Nadzorczej
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

List przewodniczącego Rady Nadzorczej

02_01_przewodniczacy.jpgSzanowni Państwo,

Rada Nadzorcza, zgodnie z przysługującymi jej uprawnieniami, sprawowała w 2007 roku pieczę nad bieżącą działalnością Koncernu, a także współpracowała z Zarządem Spółki, aktywnie uczestnicząc w podejmowaniu strategicznych decyzji. Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynkach światowych poprzedni rok nie był łatwy, ale wspólnym wysiłkiem wszystkich pracowników PKN ORLEN udało się przeciwdziałać tym niekorzystnym czynnikom. Dodatkowo w Spółce zapoczątkowano i przeprowadzono szereg projektów modernizacyjno-inwestycyjnych, kluczowych z punktu widzenia przyszłości Koncernu.

W 2007 roku konsekwentnie realizowano założenia strategii firmy, co miało bezpośredni wpływ na osiągane wyniki finansowe i poprawę efektywności w PKN ORLEN. Dodatkowo, pod koniec roku, mając na uwadze zmieniające się warunki otoczenia zewnętrznego, przeformułowano założenia strategii, tak aby dostosować ją do nowych uwarunkowań panujących na rynku, oczekiwań akcjonariuszy oraz potencjalnych inwestorów.

Wynik finansowy Koncernu w 2007 roku, pomimo obciążenia efektami zdarzeń jednorazowych, był wyższy od poprzedniego o 7,5%. Jest to związane z ciągłą poprawą efektywności w ramach Grupy, wykorzystaniem efektu synergii spółek oraz wzrostem sprzedaży. To dobra prognoza tym bardziej, że kontynuowany jest proces restrukturyzacji Grupy i wprowadzania systemu zarządzania segmentowego.

Miniony rok to także okres wytężonych prac modernizacyjnych i inwestycyjnych w Koncernie. W Zakładzie Produkcyjnym w Płocku zainicjowano budowę Instalacji Paraksylenu i Kwasu Tereftalowego. W listopadzie ruszyła również budowa Wytwórni Wodoru II. Aby sprostać wymaganiom Unii Europejskiej odnośnie oleju napędowego rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy instalacji Hydroodsiarczania Olejów Napędowych VII. Wszystkie te działania są odzwierciedleniem przemyślanej polityki inwestycyjnej, mającej umocnić PKN ORLEN na pozycji lidera branży petrochemicznej i rafineryjnej w regionie.

Z satysfakcją przyglądamy się również działaniom inwestycyjnym na innych rynkach macierzystych Koncernu. Wprowadzenie w życie kompleksowego Programu Tworzenia Wartości Mažeikių Nafta, przywrócenie mocy produkcyjnych w litewskiej rafinerii oraz wejście na litewski rynek nowej marki ORLEN Lietuva to jedne z najważniejszych wydarzeń w 2007 roku. Jesteśmy również zadowoleni z efektów realizacji programu „Fit for Growth” zapoczątkowanego w ORLEN Deutschland.

Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w konsekwentną budowę wartości Spółki i realizację założeń strategicznych w Grupie ORLEN. W pierwszej kolejności podziękowania należą się pracownikom, którzy włożyli ogromny wysiłek w tworzenie sukcesu naszej fi rmy. Podziękowania składam również na ręce Zarządu PKN ORLEN, a także moich współpracowników z Rady Nadzorczej.

Mam nadzieję, że w 2008 roku będziemy mieli jeszcze więcej powodów do satysfakcji z osiąganych przez nas wyników, a nasza wspólna praca zaowocuje umocnieniem pozycji PKN ORLEN jako lidera branży naftowo-petrochemicznej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Maciej Mataczyński

podpis_chairman_of_supervisory_board.JPG

Przewodniczący Rady Nadzorczej
PKN ORLEN SA


Marki Grupy ORLEN