Raport_2008_PL_SG
Teraz jesteś w: Strona głównaWładze PKN ORLEN › List przewodniczącego Rady Nadzorczej
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

List przewodniczącego Rady Nadzorczej

02_01_przewodniczacy.jpgSzanowni Państwo,

rok 2008 był dla całej gospodarki niezwykle trudny i przełomowy. Kryzys finansowy, który uderzył początkowo w sektor finansowy, dotknął także inne sektory, w tym sektor paliwowy. Również PKN ORLEN podlegał bardzo silnej zewnętrznej presji związanej z radykalnym spadkiem cen ropy, gwałtownymi wahaniami kursów walut i niepewnością na rynkach kapitałowych.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN sprawująca kontrolę nad bieżącą działalnością Spółki ściśle współpracowała z Zarządem, by w okresie wyjątkowo trudnym dla firmy chronić jej wartość i zabezpieczyć Koncern przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. W Spółce zapoczątkowano i przeprowadzono szereg projektów, których głównym celem było podniesienie efektywności operacyjnej i zabezpieczenie pomyślnej perspektywy rozwoju. Podejmowano też wiele codziennych inicjatyw, by chronić firmę przed zawieruchą na światowych i regionalnych rynkach. Z ogromną satysfakcją stwierdzam, że te działania przyniosły wymierne efekty.

Konsekwentna realizacja strategii Grupy ORLEN, wysoka efektywność i sprawna optymalizacja kosztów operacyjnych spowodowały zwiększenie przychodów Koncernu o 25%. Wzrosła sprzedaż detaliczna, jak i hurtowa. W 2008 r. Koncern zgodnie z planem realizował założenia mające na celu wzrost produkcji i sprzedaży paliw, szczególnie oleju napędowego, oraz towarów i usług w segmencie detalicznym. Koncern konsekwentnie wdrażał długofalowy plan strategiczny Grupy. Wszystkie te działania były odzwierciedleniem przemyślanej polityki inwestycyjnej, mającej umocnić PKN ORLEN na pozycji lidera branży petrochemicznej i rafineryjnej w regionie.

Korzystając z okazji, chcę serdecznie podziękować wszystkim, którym PKN ORLEN zawdzięcza silną pozycję i sprawną pracę w trudnych czasach. Dziękuję w pierwszej kolejności wszystkim pracownikom Koncernu, którzy włożyli wiele starań, by ORLEN zachował pozycję lidera w branży w naszej części Europy. Podziękowania składam również na ręce Zarządu PKN ORLEN, a także moich współpracowników z Rady Nadzorczej.

Mamy świadomość, że 2009 rok będzie rokiem ogromnych wyzwań dla PKN ORLEN. Konieczna jest dalsza poprawa efektywności, wewnętrzna restrukturyzacja oraz doprowadzenie do finału wielu rozpoczętych planów inwestycyjnych, jak i zamiarów sprzedaży niektórych istotnych aktywów Spółki.

Ambitne plany są możliwe do realizacji tylko przy zgodnym współdziałaniu Rady Nadzorczej, Zarządu, jak i całej załogi. Z tą myślą wkraczamy w kolejny etap rozwoju i budowania PKN ORLEN.

Maciej Mataczyński

podpis_chairman_of_supervisory_board.JPG

Przewodniczący Rady Nadzorczej
PKN ORLEN SA

 


Marki Grupy ORLEN