Raport_2011_PL_wladze
Teraz jesteś w: Strona głównaWładze PKN ORLEN › List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

Maciej Mataczynski

W mijającym roku światowa gospodarka ponownie stanęła przed wielkimi wyzwaniami. Był to zarazem szczególnie trudny czas dla Europy, dotkniętej spowolnieniem i brakiem stabilizacji. Pomimo niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego PKN ORLEN w 2011 roku osiągnął dobre wyniki finansowe, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów, redukcji zadłużenia oraz poprawie sytuacji płynnościowej. Było to możliwe dzięki konsekwentnej realizacji strategii rozwoju firmy - strategii, która kolejny rok z rzędu sprawdza się zarówno w okresie rynkowej koniunktury, jak i w czasie spowolnienia.

PKN ORLEN zamknął rok 2011 z zyskiem netto na poziomie 2 mld PLN i zyskiem z działalności operacyjnej rzędu 2,1 mld PLN. Głównymi czynnikami warunkującymi dobre wyniki były wpływy z dezinwestycji, w tym z zakończonej sukcesem sprzedaży Polkomtela, przeszacowania zapasów ropy naftowej, oraz zwiększenie sprzedaży we wszystkich segmentach. Należy zaznaczyć, że w 2011 roku Koncern osiągnął historycznie najwyższe łączne wolumeny sprzedaży na poziomie 35,5 mln ton oraz rekordowy poziom przychodów ze sprzedaży rzędu 107 mld PLN.

Strategia, przyjęta przez Koncern w 2008 roku, obejmuje nie tylko optymalizację kosztów, ale też przewiduje środki na inwestycje, niezbędne dla zapewnienia stabilnego rozwoju PKN ORLEN. W połowie 2011 roku w Płocku i we Włocławku uruchomiono najwydajniejszy w Europie kompleks instalacji PX/PTA, który pozwolił na znaczący wzrost zysku w segmencie petrochemicznym.

Kontynuowano również inwestycje, będące elementem drugiej części strategii, zmierzające do budowy koncernu multi-utility. Działania podjęte przez PKN ORLEN w tym obszarze obejmowały sektor energetyczny oraz segment wydobywczy. W 2011 roku trwały zaawansowane prace przygotowawcze budowy bloku parowo-gazowego we Włocławku oraz modernizacji elektrociepłowni znajdującej się na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Uzupełnieniem tych działań były analizy dotyczące możliwości budowy kolejnego bloku energetycznego w tym mieście. Drugim kierunkiem, na którym PKN ORLEN koncentrował uwagę w 2011 roku, były poszukiwania węglowodorów. Szczególnie duże nakłady inwestycyjne zostały przeznaczone na rozpoznawanie złóż gazu niekonwencjonalnego w Polsce. Zgodnie z planem zakończono realizację dwóch pierwszych odwiertów na Lubelszczyźnie. Obecnie Koncern przygotowuje się do kolejnych wierceń. Trwają również poszukiwania złóż konwencjonalnych zarówno w tym rejonie, jak też na szelfie łotewskim oraz na złożu Sieraków.

W spółkach zagranicznych Grupy Kapitałowej PKN ORLEN najważniejsze działania koncentrowały się na optymalizacji funkcjonowania rafinerii w Czechach i na Litwie oraz naszej sieci sprzedażowej na terenie Niemiec. W 2011 roku udało się już po raz kolejny poprawić wyniki aktywów niemieckich oraz rentowność rafinerii w Możejkach. Szczególnie ważny sukces na rynku litewskim nie byłby możliwy bez udanych negocjacji z Klaipedos Nafta, właścicielem terminalu przeładunkowego, dzięki którym obniżono koszty logistyki surowca sprowadzanego drogą morską. W najbliższych miesiącach planowana jest również renegocjacja wysokości opłat za transport kolejowy w obrębie Litwy.

W 2011 roku głos PKN ORLEN, jako największej polskiej firmy, był uważnie słuchany w strategicznych kwestiach dotyczących przyszłości kraju i Europy. Przedstawiciele Koncernu brali udział w debatach i dyskusjach z dziedziny ekonomii, gospodarki oraz energetyki. Firma zainicjowała również szereg działań wspierających polski sport, kulturę i edukację. Aktywności te były wielokrotnie doceniane przez opinię publiczną i nagradzane w niezależnych konkursach i rankingach.

Dzięki działaniom podjętym w 2011 roku pozycja Koncernu jest stabilna i pozwala na jego dalszy, konsekwentny rozwój. Mam nadzieję, że najbliższy rok przyniesie poprawę warunków makroekonomicznych, która pozwoli na jeszcze bardziej dynamiczny wzrost PKN ORLEN.

 

Maciej Mataczyński

podpis_chairman_of_supervisory_board.JPG

Przewodniczący Rady Nadzorczej PKN ORLEN
 


Marki Grupy ORLEN