Raport_2012_PL_wladze
Teraz jesteś w: Strona głównaWładze PKN ORLEN › List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

mataczynski.jpg

Szanowni Państwo,

najważniejszym wydarzeniem dla PKN ORLEN w roku 2012 było ogłoszenie Strategii Rozwoju Grupy ORLEN na lata 2013-2017. Spółka zapowiedziała w niej ambitny program inwestycyjny oraz gotowość wypłaty dywidendy przy utrzymaniu zadłużenia na bezpiecznym poziomie. Oparcie nowej Strategii na wspomnianych poniżej trzech filarach było możliwe dzięki realizowanym konsekwentnie w ostatnich latach procesom optymalizacyjnym w ramach Grupy.

O skuteczności tych działań świadczą wyniki finansowe Koncernu. Pomimo obniżenia tempa wzrostu PKB i spadku konsumpcji paliw na rynkach, na których operują Spółki Grupy Kapitałowej, w 2012 roku osiągnęły one łączne wolumeny sprzedaży w wysokości 35 mln ton. Pozwoliło to na wypracowanie rekordowo wysokich przychodów ze sprzedaży na poziomie 120 mld zł oraz osiągnięcie zysku operacyjnego wg LIFO w wysokości prawie 2,2 mld zł.

Jednym z najważniejszych elementów nowej strategii jest bez wątpienia zwiększenie nakładów inwestycyjnych na sektor poszukiwań i wydobycia węglowodorów oraz energetykę. Jest to kontynuacja drogi obranej przez PKN ORLEN kilka lat temu, zmierzającej do przekształcenia się w koncern multi-utility. Celem tych działań jest dywersyfikacja źródeł przychodów, co zagwarantuje stabilny rozwój Spółki. Ma to szczególnie znaczenie w zmiennym otoczeniu makroekonomicznym.

Miniony rok był dla Koncernu okresem intensywnych prac w obszarze poszukiwań gazu. W ciągu kilkunastu miesięcy wykonano pięć odwiertów w poszukiwaniu złóż niekonwencjonalnych, w tym dwa odwierty horyzontalne. Obecnie, po zakończeniu wiercenia szóstego pionowego otworu badawczego, trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia pierwszego szczelinowania hydraulicznego. Sukcesem zakończyło się pozyskanie dwóch nowych koncesji poszukiwawczych w rejonie Mazowsza. W minionym roku kontynuowano także prace w obszarze poszukiwań gazu konwencjonalnego. Obecnie trwa realizacja kolejnego odwiertu rozpoznawczego na Niżu Polskim oraz przygotowania do wiercenia na Morzu Bałtyckim. Łącznie w perspektywie objętej strategią ORLEN zamierza wykonać co najmniej 50 odwiertów w poszukiwaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Drugim obszarem intensywnych działań Spółki w 2012 roku były projekty energetyczne. Kluczową inwestycją w tym sektorze pozostaje budowa bloku parowo-gazowego we Włocławku, który będzie zapewniał energię elektryczną i cieplną na potrzeby Grupy ANWIL, PKN ORLEN oraz odbiorców zewnętrznych. W grudniu 2012 roku podpisano kontrakt z generalnym wykonawcą prac, a 18 kwietnia 2013 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę elektrociepłowni. Przewidywany termin oddania bloku do eksploatacji to IV kwartał 2015 roku. Na etapie analiz ekonomicznych znajduje się obecnie podobny projekt – tym razem miejscem budowy bloku energetycznego ma stać się Płock. W 2012 roku prowadzono analizy wariantów koncepcji budowy, studium wykonalności dla tej inwestycji oraz pozyskano decyzję środowiskową.

2012 rok był również okresem wzmacniania efektywności zarządzania w Grupie ORLEN. Dzięki wykupowi mniejszościowych pakietów akcji, Koncern stał się wyłącznym akcjonariuszem ANWILU, Rafinerii Jedlicze, IKS „Solino” oraz Petrolotu. Dzięki zakupowi udziałów w tej ostatniej spółce Koncern stał się wiodącym graczem na polskim rynku paliwa lotniczego. Obecnie trwają prace nad strategią rozwoju Petrolotu, z uwzględnieniem możliwości ekspansji na inne rynki europejskie.

W warunkach wciąż niestabilnego otoczenia makroekonomicznego w spółkach zagranicznych koncentrowano się głównie na poprawie efektywności. Na rynku czeskim zdecydowano o trwałym zaprzestaniu przerobu ropy w zakładzie Paramo, natomiast na rynku litewskim kontynuowano restrukturyzację ORLEN Lietuva. Dzięki temu, pomimo cyklicznego postoju remontowego, litewska rafineria ORLENU osiągnęła w 2012 roku satysfakcjonujące wyniki. Pozytywnym czynnikiem wpływającym na wyniki ORLEN Deutschland była natomiast stopniowa odbudowa marż detalicznych na tamtejszym rynku.

Ważnym z punktu widzenia Koncernu wydarzeniem minionego roku było również przyjęcie nowych wartości korporacyjnych PKN ORLEN, będących odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe. O znaczeniu dokumentu zawierającego „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN”, kształtującego nowoczesną kulturę korporacyjną, świadczy fakt, że prace nad nim trwały równolegle z aktualizacją Strategii Rozwoju Grupy ORLEN, a przyjęte w nim rozwiązania stanowią jej ważne uzupełnienie.

Tradycyjnie PKN ORLEN, jako największa polska firma, inicjował w minionym roku debatę publiczną na kluczowe tematy gospodarcze i społeczne. Koncern wspierał również szereg najważniejszych inicjatyw z dziedziny kultury, sztuki, sportu, angażując się także w istotne projekty w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

W trudnym otoczeniu makroekonomicznym w roku 2012 udało się wzmocnić pozycję rynkową PKN ORLEN, ale przede wszystkim wytyczyć ścieżkę dalszego rozwoju. Jestem przekonany, że pierwsze pożądane efekty zaktualizowanej strategii będą widoczne już w roku 2013.

 

Maciej Mataczyński

podpis_chairman_of_supervisory_board.JPG

Przewodniczący Rady Nadzorczej PKN ORLEN
 

Marki Grupy ORLEN