PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

List Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Sarota Angelina

Szanowni Państwo,

w roku 2013 konsekwentnie budowaliśmy wartość Grupy ORLEN. Działaliśmy zgodnie z założeniami strategii, która zakłada obok utrzymania optymalnej sytuacji płynnościowej i kontroli kosztowej, dywersyfikacji źródeł zadłużenia oraz wzmacniania podstawowych segmentów działalności, także intensywny rozwój sektorów energetyki i wydobycia. Co istotne, wysokość naszych nakładów inwestycyjnych uzależniona jest od otoczenia makroekonomicznego.

Realizacja tak skonstruowanej strategii przyniosła zakładane efekty. W minionym roku, pomimo niestabilnej sytuacji rynkowej oraz presji otoczenia makroekonomicznego, Grupa Kapitałowa osiągnęła wyższy o 0,6 mln ton wolumen łącznej sprzedaży na poziomie blisko 36 mln ton. Przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość ponad 113 mld zł a zysk EBITDA wg LIFO wyniósł 3,2 mld zł.

Poprzez inwestycje w segmencie wydobycia staliśmy się Koncernem o zasięgu globalnym. Było to możliwe dzięki akwizycji kanadyjskiej firmy wydobywczej TriOil Resources, posiadającej produkcyjne złoża ropy i gazu w najbardziej zaawansowanym technologicznie rejonie świata. Weszliśmy w posiadanie unikalnego know-how, który będzie rozwijany i dostosowany do lokalnych uwarunkowań w obszarze wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Koncern konsekwentnie realizuje zadania w obszarze poszukiwań gazu z łupków również w kraju, gdzie do tej pory przeprowadził łącznie 10 odwiertów poszukiwawczych.

Kluczową inwestycją w segmencie energetycznym, rozpoczętą w 2013 roku, jest budowa elektrociepłowni we Włocławku. Będzie ona wytwarzać energię elektryczną w kogeneracji z ciepłem zarówno na potrzeby Grupy ANWIL oraz PKN ORLEN, jak i dla odbiorców zewnętrznych. Uruchomienie inwestycji planowane jest na koniec 2015 roku.

W obliczu wciąż niestabilnych warunków na rynkach zagranicznych koncentrowaliśmy się na wzmocnieniu pozycji spółek należących do Grupy Kapitałowej. W tym właśnie celu dokonaliśmy zakupu 16,4% akcji Česká Rafinérská. Transakcja ta pozwoliła zwiększyć udział Grupy Unipetrol w spółce, wpływając znacząco na możliwość efektywnego zarządzania.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w 2013 roku były udane emisje obligacji detalicznych, które wprowadziliśmy do obrotu na rynek Catalyst. Zainteresowanie inwestorów naszym Programem obligacji detalicznych, który ostatecznie sfinalizowaliśmy w 2014 roku, potwierdza, że jesteśmy solidnym i wiarygodnym partnerem, cieszącym się dużym zaufaniem na rynku.

W realizacji strategicznych celów Koncernu nie bez znaczenia pozostaje również przyjęty jeszcze w 2012 roku system wartości korporacyjnych, który w minionym roku wdrażaliśmy w spółkach Grupy Kapitałowej. Odpowiedzialność, rozwój, ludzie, energia i niezawodność - tymi wartościami, kierujemy się przy budowaniu spójnej i klarownej wizji naszej działalności.

2013 roku pokazał, że przyjęta przez nas strategia jest optymalna i pozwala stabilnie funkcjonować w niesprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym. Jestem przekonana, że nakreślone kierunki rozwoju, we wszystkich segmentach, przyczynią się do długofalowej budowy wartości Grupy ORLEN.

 

Angelina Sarota

Przewodnicząca Rady Nadzorczej PKN ORLEN
 

Schowek

Zwiń