Raport_2007_PL_SG v2
Teraz jesteś w: Strona głównaWładze PKN ORLEN › Skład Zarządu
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Skład Zarządu

Wojciech Heydel

Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu, Generalnego Dyrektora,Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży

(Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2008 roku, powołała Wojciecha Heydla na stanowisko Prezesa Zarządu z dniem 7 czerwca 2008 roku).

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN z dniem 1 listopada 2004 roku. Od 28 lutego 2008 roku pełni obowiązki Prezesa Zarządu. Ma 48 lat, jest absolwentem Politechniki Śląskiej. W latach 1985–1990 pracował w Instytucie Technologii Nafty w Krakowie. Od 1990 roku do 2004 roku związany z BP Polska. W koncernie BP przez 14 lat pracował na różnych stanowiskach zarządczych, w tym 4 lata w światowej centrali w Londynie. W BP Polska był odpowiedzialny za wprowadzenie i rozwój wszystkich jednostek biznesowych.

Cezary Filipowicz

Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia i Handlu Ropą

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN z dniem 2 stycznia 2006 ro ku. Ma 54 lata, jest doktorem nauk geologicznych, absolwentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów geologicznych w Bansigstoke Technical College, Wielka Brytania. W latach 2003–2005 pełnił funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa O.S.A. „Ukrtransnafta” w Polsce, a w latach 2004–2005 Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego „SARMATIA” Sp. z o.o.

Waldemar Maj

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN z dniem 3 września 2007 roku. Ma 52 lata, jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, posiada stopień doktora fizyki Instytutu Fizyki PAN oraz MBA Uniwersytetu Harvard. Pracował w bankach w USA, Szwajcarii i w Polsce oraz w firmie doradztwa strategicznego McKinsey w Warszawie. W latach 2003–2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu DZ Bank Polska SA, a w latach 2005–2007 Wiceprezesa Zarządu Banku BGŻ SA.

Dariusz Formela

Członek Zarządu ds. Organizacji i Grupy Kapitałowej

Powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN z dniem 30 lipca 2007 roku. Ma 34 lata, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów MBA na University of Bradford i WSPiZ im. L. Koźmińskiego. Z PKN ORLEN związany od 1998 roku. W Koncernie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od Referenta ds. Organizacji po Dyrektora Wykonawczego ds. Or ganizacji.


Krystian Pater

Członek Zarządu ds. Produkcji

Powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN z dniem 15 marca 2007 roku. Ma 43 lata, jest absolwentem Wydziału Chemii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1993 roku związany był z Petrochemią Płock SA, a następnie z PKN ORLEN, gdzie od 2005 roku do 2007 roku pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej.


Krzysztof Szwedowski

Członek Zarządu ds. Zakupów i Informatyki

Powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN z dniem 31 marca 2006 roku. Ma 42 lata, jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, magistrem prawa i adwokatem. W 1992 roku ukończył aplikację prokuratorską, a w 2004 roku aplikację kontrolerską. W latach 2001–2005 pełnił funkcję Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli.


Piotr Kownacki

Do 28 lutego 2008 roku wykonujący obowiązki Prezesa Zarządu, Generalnego Dyrektora

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PKN ORLEN z dniem 18 stycznia 2007 roku. W lutym 2008 roku zawieszony w pełnieniu obowiązków Prezesa Zarządu. Ma 53 lata, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991–1999 pełnił funkcję Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli. Od 1999 roku do 2001 roku obejmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA. W 2001 roku ponownie został powołany na stanowisko Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Skład Zarządu z 16 maja 2008 roku, mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia się WZA, czyli 6 czerwca 2008 roku.

 


Marki Grupy ORLEN