Raport_2008_PL_SG
Teraz jesteś w: Strona głównaWładze PKN ORLEN › Skład Zarządu
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Skład Zarządu

Prezes_Krawiec.jpgDariusz Jacek Krawiec

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego z dniem 18 września 2008 r. Od 7 czerwca 2008 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN. Ma 41 lat, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

W latach 1992–1997 był zatrudniony w Banku PEKAO SA, Ernst & Young SA oraz w Price- Waterhouse Sp. z o.o. W 1998 r. odpowiedzialny był za rynek polski w brytyjskim oddziale japońskiego banku inwestycyjnego Nomura plc Londyn. W kolejnych latach 1998 – 2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego w Impexmetal SA. W 2002 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Elektrim SA. Od 2006 r. do 2008 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Action SA. Przewodniczył radom nadzorczym następujących firm: Huty Aluminium „Konin” SA, Metalexfrance SA Paryż, S and I SA Lozanna, ce-market.com SA oraz był członkiem rad nadzorczych następujących spółek: Impexmetal SA, Elektrim SA, PTC Sp. z o.o., Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o., Elektrim Magadex SA, Elektrim Volt SA oraz PTE AIG.

Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. oraz Członka Rady Nadzorczej Polkomtel SA.

 

Sławomir JędrzejczykSławomir Jędrzejczyk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN z dniem 7 czerwca 2008 r. Ma 40 lat, jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. W 1997 r. ukończył The Association of Chartered Certified Accountants w Londynie, uzyskując tytuł Brytyjskiego Biegłego Rewidenta.

W latach 1992–1997 pracował w takich firmach, jak: Telebud, ASEA Brown Boveri, PriceWaterhouse Sp. z o.o. Od 1997 r. do 2002 r. pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego w Impexmetal SA. Był przewodniczącym i członkiem rad nadzorczych Spółek Grupy w Polsce, Europie, Singapurze i Stanach Zjednoczonych. W latach 2002–2003 zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego w ORFE SA oraz Członka Zarządu Cefarm Śląski SA. W kolejnych latach (2003–2005) był Dyrektorem Pionu Kontrolingu Grupy Telekomunikacja Polska. Od 2005 r. do czerwca 2008 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego TPEmiTel Sp. z o.o. należącej do Grupy Telekomunikacja Polska.

Obecnie pełni funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. oraz Członka Zarządu AB Mažeikų Nafta.

 

Wojciech KotlarekWojciech Kotlarek

Członek Zarządu ds. Sprzedaży

Powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN z dniem 7 czerwca 2008 r. Ma 47 lat, jest absolwentem Wydziału Wiertniczo- Naftowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1997–2002 ukończył podyplomowe studium w Szkole Głównej Handlowej: „Zarządzanie Projektami” oraz „Strategia Zarządzania Przedsiębiorstwem”.

W okresie 1988–1999 zajmował kierownicze stanowiska w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie, w Dora Sp. j.v. oraz Neste Polska Sp. z o.o. Od 1999 r. do 2006 r. związany był z PKN ORLEN, zajmując stanowisko Dyrektora Regionalnego Biura Handlu Hurtowego. W kolejnych latach (2006–2008) pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w spółce Petrolot.

Obecnie przewodniczy radom nadzorczym następujących spółek: ORLEN Deutschland AG, ORLEN Transport SA, IKS „Solino” SA.

 

Krystian PaterKrystian Pater

Członek Zarządu ds. Rafinerii

Powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN z dniem 7 czerwca 2008 r. Ma 44 lata, jest absolwentem Wydziału Chemii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ukończył podyplomowe studium „Inżynieria i Aparatura Chemiczna” na Politechnice Warszawskiej (1989 r.), „Zarządzanie i Marketing” w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica (1997 r.), „Zarządzanie dla Sektora Naftowego” (1998 r.) i „Zarządzanie Wartością Firmy” (2001–2002) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1993 r. związany z Petrochemią Płock SA, a następnie z PKN ORLEN, gdzie od 2005 r. do 2007 r. pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej, a od 15 marca 2007 r. – Członka Zarządu PKN ORLEN.

Obecnie przewodniczy Radzie Nadzorczej Paramo a.s. oraz jest Członkiem Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. Pełni także funkcję Członka Zarządu AB Mažeikių Nafta SA, SITPNiG oraz CONCAWE, ponadto sprawuje funkcję Prezesa Stowarzyszenia Płockich Naftowców.

 

Marek SerafinMarek Serafin

Członek Zarządu ds. Petrochemii

Powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN z dniem 7 czerwca 2008 r. Ma 39 lat, jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. Ukończył studia MBA na London Business School Politechniki Warszawskiej.

W latach 1994–1998 zajmował stanowisko Konsultanta – Doświadczonego seniora w Arthur Andersen, następnie od 1998 r. do 1999 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Planowania Operacyjnego w Lech Browary Wielkopolski SA należącej do Kompanii Piwowarskiej SA. W kolejnych latach (1999–2001) zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego w Hucie Aluminium „Konin” SA. W okresie od 2001 r. do 2002 r. był Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym Huty „Zawiercie” SA. Od 2002 r. zajmował stanowisko General Manager Grupy ArcelorMittal, równocześnie pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Huta Warszawa oraz Prezesa Zarządu Silscrap Sp. z o.o.

Obecnie pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej ANWIL SA, Wiceprezesa Zarządu Unipetrol a.s. oraz Członka Rady Nadzorczej Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

 

* Skład Zarządu PKN ORLEN z 15 czerwca 2009 r.


Marki Grupy ORLEN