Raport_2011_PL_wladze
Teraz jesteś w: Strona głównaWładze PKN ORLEN › Skład Zarządu
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Skład Zarządu

Dariusz Jacek Krawiec

Dariusz Jacek Krawiec

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

W 2011 roku został wybrany na drugą kadencję na stanowisko Prezesa Zarządu PKN ORLEN SA.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1992–1997 pracował w Banku PEKAO SA oraz firmach konsultingowych Ernst & Young i Price Waterhouse. W 1998 roku był odpowiedzialny za rynek polski w oddziale japońskiego banku inwestycyjnego Nomura plc w Londynie. W okresie 1998–2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego w Impexmetal SA, w 2002 roku – Prezesa Zarządu Elektrim SA. W latach 2003–2004 był Dyrektorem Zarządzającym Sindicatum Ltd. London. Od 2006 roku do 2008 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Action SA. Posiada bogate doświadczenie w pracy w organach nadzorczych spółek. Obecnie pełni m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Unipetrol a.s.

Jacek Krawiec reprezentuje PKN ORLEN SA w European Energy Forum oraz World Economic Forum, a także jest członkiem Industry Advisory Board, ciała doradczego działającego przy Międzynarodowej Agencji Energetyki. Jest członkiem Kapituły Nagrody Lesława A. Pagi, Narodowej Rady Ekologicznej oraz Konwentu Politechniki Warszawskiej. Ponadto Jacek Krawiec wchodzi w skład Rady Programowej Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, Rady Głównej PKPP Lewiatan i Rady Fundacji Bronisława Geremka.

 

Slawomir Jedrzejczyk

Sławomir Jędrzejczyk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN SA w dniu 7 czerwca 2008 roku, a w dniu 23 września 2008 roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. W dniu 24 marca 2011 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN SA podjęła uchwałę o powołaniu Pana Sławomira Jędrzejczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu na kolejną kadencję Zarządu Spółki rozpoczynającą się w dniu 30 czerwca 2011 roku.

Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. W 1997 roku ukończył The Association of Chartered Certified Accountants w Londynie uzyskując tytuł Brytyjskiego Biegłego Rewidenta.

W latach 1992–1997 pracował w takich firmach jak: Telebud, ASEA Brown Boveri, Price Waterhouse. Od 1997 roku do 2002 roku pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego w Impexmetal SA. Był przewodniczącym i członkiem rad nadzorczych Spółek Grupy w Polsce, Europie, Singapurze i Stanach Zjednoczonych. W latach 2002–2003 zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego w ORFE SA oraz Członka Zarządu Cefarm Śląski SA. W kolejnych latach (2003–2005) był Dyrektorem Pionu Kontrolingu Grupy Telekomunikacja Polska. Od 2005 roku do czerwca 2008 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego TP EmiTel Sp. z o.o. należącej do Grupy Telekomunikacja Polska.

Obecnie pełni funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Unipetrol a.s., oraz Członka Zarządu AB ORLEN Lietuva.

 

Piotr Chełmiński

Piotr Chełmiński

Członek Zarządu ds. Petrochemii

Powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN SA w dniu 6 marca 2012 roku.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1996 roku ukończył podyplomowe studia zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie (partner University of Denver, USA). Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka zarządu polskich i zagranicznych spółek, w tym spółek giełdowych.

W latach 1995–1996 pracował na stanowisku Wiceprezesa ds. Sprzedaży, Marketingu i Eksportu w Okocimskich Zakładach Piwowarskich SA. Od 1996 roku do 1999 roku pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego na Europę Środkowo-Wschodnią Eckes Granini GmbH & Co. KG i Prezesa jej spółki zależnej Aronia SA. W latach 1999–2001 był Członkiem Zarządu Browar Dojlidy Sp. z o.o., a w latach 2001–2002 Członkiem Zarządu i Członkiem Rady Nadzorczej Werner i Merz Polska Sp. z o.o. W okresie 2001–2006 pełnił funkcję Członka Zarządu i Członka Rady Nadzorczej w Kamis – Przyprawy SA sprawując bezpośredni nadzór operacyjny nad sprzedażą i marketingiem. Od 2006 roku do października 2009 roku był Wiceprezesem ds. Sprzedaży i Marketingu w Gamet SA w Toruniu oraz Członkiem Zarządu Gamet Holdings SA w Luxemburgu.

Od grudnia 2009 roku zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Unipetrol, a.s.

 

Krystian Pater

Krystian Pater

Członek Zarządu ds. Rafinerii

Powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN SA z dniem 15 marca 2007 roku. W dniu 24 marca 2011 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN SA podjęła uchwałę o powołaniu Pana Krystiana Patera na stanowisko Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu Spółki rozpoczynającą się w dniu 30 czerwca 2011 roku.

Jest absolwentem Wydziału Chemii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył podyplomowe studium „Inżynieria i Aparatura Chemiczna” na Politechnice Warszawskiej (1989 rok), „Zarządzanie i Marketing” w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica (1997 rok), „Zarządzanie dla Sektora Naftowego” (1998 rok) i „Zarządzanie Wartością Firmy” (2001–2002) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1993 roku związany z Petrochemią Płock SA, a następnie z PKN ORLEN SA, gdzie od 2005 roku do 2007 roku pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej.

Obecnie jest Członkiem Zarządu AB ORLEN Lietuva i Członkiem Rady Nadzorczej Unipetrol, a.s. Ponadto pełni funkcje: Wiceprezesa Zarządu SITPNiG, Członka Zarządu EUROPIA, CONCAWE i Prezesa Stowarzyszenia Płockich Naftowców.

 

Marek Podstawa

Marek Podstawa

Członek Zarządu ds. Sprzedaży

Powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN SA z dniem 14 marca 2012 roku.

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Elektrotechnika, Automatyka i Elektronika (1989 rok). Posiada tytuł MBA uzyskany w University of Minnesota/SGH w Warszawie (2000 rok). Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek Handel Zagraniczny) oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek Organizacja Zarządzania Przedsiębiorstwem).

W latach 1990–1992 zajmował stanowisko inżyniera specjalisty w Centralnych Zakładach Automatyzacji Hutnictwa. W kolejnych latach (1993–1996) pracował w firmie DuPont Conoco Poland na stanowisku Regionalnego Przedstawiciela, a następnie Dyrektora Regionalnego. Po przekształceniu firmy w koncern ConocoPhillips pracował w krajach Europy Środkowej, w Niemczech i Stanach Zjednoczonych zajmując stanowiska m.in. w obszarze handlu detalicznego i hurtowego, marketingu, rozwoju biznesu. W latach 2006–2007 pełnił funkcje Dyrektora ds. Programów Sprzedaży Hurtowej, następnie Dyrektora ds. Planowania Strategicznego (2007–2008) w centrali ConocoPhillips w Houston w Teksasie.

W styczniu 2009 roku objął stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Sprzedaży Detalicznej w PKN ORLEN SA. Był również Przewodniczącym Rady Nadzorczej ORLEN Deutschland GmbH (2009–2011) oraz Członkiem Zarządu spółki Benzina, s.r.o. (2009–2010).


Skład Zarządu PKN ORLEN na 31 maja 2011 roku.


Marki Grupy ORLEN