Raport_2012_PL_wladze
Teraz jesteś w: Strona głównaWładze PKN ORLEN › Skład Zarządu
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Skład Zarządu

krawiec.jpg

Dariusz Jacek Krawiec

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Pan Dariusz Jacek Krawiec objął w dniu 18 września 2008 roku. Po raz pierwszy w historii PKN ORLEN został wybrany przez Radę Nadzorczą, w dniu 24 marca 2011 roku, na stanowisko Prezesa Zarządu na kolejną kadencję. Wcześniej, od czerwca do września 2008 roku w Zarządzie PKN ORLEN pełnił funkcję Wiceprezesa.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1992–1997 pracował w Banku PEKAO SA oraz firmach konsultingowych Ernst & Young i Price Waterhouse. W 1998 roku był odpowiedzialny za rynek polski w brytyjskim oddziale japońskiego banku inwestycyjnego Nomura plc w Londynie. W okresie 1998–2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego w Impexmetal SA. W 2002 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Elektrim SA. W latach 2003–2004 był Dyrektorem Zarządzającym Sindicatum Ltd London. Od 2006 do 2008 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Action SA. Posiada bogate doświadczenie w pracy w organach nadzorczych spółek. Przewodniczył Radom Nadzorczym: Huty Aluminium „Konin” SA, Metalexfrance SA Paryż, S and I SA Lozanna, ce-market.com SA. Był także Członkiem Rad Nadzorczych: Impexmetal SA, Elektrim SA, PTC Sp. z o.o., Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o., Elektrim Magadex SA, Elektrim Volt SA oraz PTE AIG. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Unipetrol, a.s.

 

jedrzejczyk.jpg

Sławomir Jędrzejczyk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Do Zarządu PKN ORLEN Pan Sławomir Jędrzejczyk został powołany w czerwcu 2008 roku. Do września 2008 roku pełnił funkcję Członka Zarządu PKN ORLEN, a w dniu 18 września objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN. W dniu 24 marca 2011 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN podjęła uchwałę o powołaniu go na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN na kolejną, wspólną trzyletnią kadencję Zarządu Spółki rozpoczynającą się w dniu 30 czerwca 2011 roku.

Pan Sławomir Jędrzejczyk odpowiada za obszar finansów, kontroling, księgowość, zarządzanie łańcuchem dostaw, relacje inwestorskie, M&A oraz IT. Do jego najważniejszych zadań należy realizacja strategii ukierunkowanej na wzrost wartości, budowanie relacji z rynkiem kapitałowym, zapewnienie finansowania oraz zwiększanie przepływów pieniężnych poprzez doskonałość operacyjną, dezinwestycje i projekty dotyczące kapitału pracującego. Od 2008 roku do maja 2013 roku pełnił funkcję Członka Zarządu AB ORLEN Lietuva. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Unipetrol, a.s.

Ukończył Politechnikę Łódzką oraz uzyskał tytuł biegłego rewidenta w ramach stowarzyszenia audytorów ACCA. W latach 2005–2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego w spółce Emitel. Wcześniej pracował dla firm notowanych na GPW w Warszawie: jako Dyrektor Pionu Kontrolingu w Telekomunikacji Polskiej SA oraz Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Impexmetal SA, a także w Dziale Audytu i Doradztwa Biznesowego w Price Waterhouse.

 

chelminski.jpg

Piotr Chełmiński

Członek Zarządu ds. Petrochemii

Stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN ds. Petrochemii Pan Piotr Chełmiński objął w dniu 10 marca 2012 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza PKN ORLEN zezwoliła na zajmowanie przez niego stanowiska w zarządzie spółki Unipetrol, a.s., spółki zależnej PKN ORLEN.

Jest absolwentem SGGW w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy w zarządach polskich i zagranicznych spółek, w tym spółek giełdowych. W latach 1995–1996 pracował na stanowisku Wiceprezesa ds. Sprzedaży, Marketingu i Eksportu w Okocimskich Zakładach Piwowarskich SA. Od 1996 do 1999 roku pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego na Europę Środkowo-Wschodnią Eckes Granini GmbH & Co. KG i Prezesa jej spółki zależnej Aronia SA. W latach 1999–2001 był Członkiem Zarządu Browar Dojlidy Sp. z o.o., a w latach 2001–2002 Członkiem Zarządu i Członkiem Rady Nadzorczej Werner i Merz Polska Sp. z o.o. W okresie 2001–2006 pełnił funkcję Członka Zarządu i Członka Rady Nadzorczej w Kamis-Przyprawy SA sprawując bezpośredni nadzór operacyjny nad sprzedażą i marketingiem. Od 2006 do 2009 roku był Wiceprezesem ds. Sprzedaży i Marketingu w Gamet SA w Toruniu oraz Członkiem Zarządu Gamet Holdings SA w Luxemburgu. W grudniu 2009 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Unipetrol, a.s., które zajmował do kwietnia 2013 roku. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki ANWIL SA, Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej Unipetrol, a.s.

 

pater.jpg

Krystian Pater

Członek Zarządu ds. Rafinerii

Na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN Pan Krystian Pater został powołany w marcu 2007 roku. W dniu 24 marca 2011 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN podjęła uchwałę o powierzeniu mu stanowiska Członka Zarządu PKN ORLEN na kolejną, wspólną trzyletnią kadencję Zarządu Spółki rozpoczynającą się w dniu 30 czerwca 2011 roku.

Jest absolwentem Wydziału Chemii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył podyplomowe studium Inżynieria i Aparatura Chemiczna na Politechnice Warszawskiej (1989 rok), Zarządzanie i Marketing w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica (1997 rok), Zarządzanie dla Sektora Naftowego (1998 rok), Zarządzanie Wartością Firmy (2001–2002) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program rozwoju menedżerów Management 2012 ICAN Institute. Od 1993 roku był związany z Petrochemią Płock SA, a następnie z PKN ORLEN, gdzie od 2005 do 2007 roku pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej. Obecnie jest Członkiem Zarządu AB ORLEN Lietuva i Członkiem Rady Nadzorczej Unipetrol, a.s. Ponadto pełni funkcje Członka Zarządu CONCAWE i Prezesa Stowarzyszenia Płockich Naftowców.

 

podstawa.jpg

Marek Podstawa

Członek Zarządu ds. Sprzedaży

Na stanowisko Członka Zarządu ds. Sprzedaży Rada Nadzorcza powołała Pana Marka Podstawę z dniem 19 marca 2012 roku. Od stycznia 2009 roku zajmował w PKN ORLEN stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Sprzedaży Detalicznej.

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – specjalność elektroenergetyka. Posiada również tytuł MBA uzyskany w University of Minnesota i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ma bogate doświadczenie m.in. w zakresie przywództwa i kierowania zespołami międzynarodowymi, budowania strategii, zarządzania projektowego, operacyjnego i kryzysowego.

W latach 1990–1992 pracował w Centralnych Zakładach Automatyzacji Hutnictwa, następnie do 1996 roku, w firmie DuPont Conoco Poland. Po przekształceniu firmy w koncern paliwowy ConocoPhillips pracował do roku 2008 m.in. w obszarach handlu detalicznego i hurtowego, marketingu, rozwoju biznesu i w zarządzie firmy w Polsce, a potem w krajach Europy Środkowej, w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych, gdzie w centrali firmy w Houston, Texas pełnił funkcję Dyrektora ds. Programów Sprzedaży Hurtowej, a następnie Dyrektora ds. Planowania Strategicznego. W latach 2009–2010 był Członkiem Zarządu spółki Benzina, s.r.o. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej ORLEN Deutschland GmbH.


Skład Zarządu PKN ORLEN na 31 maja 2013 roku.

Marki Grupy ORLEN