PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Skład Zarządu

Krawiec Dariusz

Dariusz Jacek Krawiec
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Pan Dariusz Jacek Krawiec objął w dniu 18 września 2008 roku. W dniu 24 marca 2011 roku został powołany przez Radę Nadzorczą na Prezesa Zarządu na drugą kadencję.

W dniu 6 marca 2014 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Dariusza Jacka Krawca na stanowisko Prezesa Zarządu na kolejną, trzecią kadencję rozpoczynającą się dzień po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2013 rok.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1992 – 1997 pracował w Banku PEKAO S.A. oraz firmach konsultingowych Ernst & Young i Price Waterhouse. W 1998 roku był odpowiedzialny za rynek polski w brytyjskim oddziale japońskiego banku inwestycyjnego Nomura plc w Londynie. W okresie 1998 – 2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego w Impexmetal S.A. W 2002 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Elektrim S.A. W latach 2003 - 2004 był Dyrektorem Zarządzającym Sindicatum Ltd London. Od 2006 do 2008 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Action S.A. Posiada bogate doświadczenie w pracy w organach nadzorczych spółek. Przewodniczył Radom Nadzorczym: Huty Aluminium „Konin” S.A., Metalexfrance S.A. Paryż, S and I S.A. Lozanna, ce-market.com S.A. Był także Członkiem Rad Nadzorczych: Impexmetal S.A., Elektrim S.A., PTC Sp. z o.o., Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o., Elektrim Magadex S.A., Elektrim Volt S.A. oraz PTE AIG. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Unipetrol a.s.

 

Jędrzejczyk Sławomir

Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Do Zarządu PKN ORLEN Pan Sławomir Jędrzejczyk został powołany w czerwcu 2008 roku. Do września 2008 roku pełnił funkcję Członka Zarządu PKN ORLEN, a w dniu 18 września objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu. W dniu 24 marca 2011 roku Rada Nadzorcza powołała go na Wiceprezesa Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 30 czerwca 2011 roku.

W dniu 6 marca 2014 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Sławomira Jędrzejczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu na kolejną, trzecią kadencję rozpoczynającą się dzień po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2013 rok.

Pan Sławomir Jędrzejczyk odpowiada za obszar finansów, kontroling, księgowość, zarządzanie łańcuchem dostaw, relacje inwestorskie, M&A oraz IT. Do jego najważniejszych zadań należy realizacja strategii ukierunkowanej na wzrost wartości, budowanie relacji z rynkiem kapitałowym, zapewnienie finansowania oraz zwiększanie przepływów pieniężnych poprzez doskonałość operacyjną, dezinwestycje i projekty dotyczące kapitału pracującego. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. Od 1 stycznia 2014 roku jest Członkiem Rady Dyrektorów spółki TriOil Ressources Ltd., Kanada. Ukończył Politechnikę Łódzką oraz uzyskał tytuł biegłego rewidenta w ramach stowarzyszenia audytorów ACCA. W latach 2005-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego w spółce Emitel. Wcześniej pracował dla firm notowanych na GPW w Warszawie: jako Dyrektor Pionu Kontrolingu w Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy w Impexmetal S.A., a także w Dziale Audytu i Doradztwa Biznesowego w Price Waterhouse.

 

Chełmiński Piotr

Piotr Chełmiński
Członek Zarządu ds. Petrochemii

Stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN ds. Petrochemii Pan Piotr Chełmiński objął w dniu 10 marca 2012 roku.

W dniu 6 marca 2014 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Piotra Chełmińskiego na stanowisko Członka Zarządu na kolejną, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się dzień po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2013 rok.

Jest absolwentem SGGW w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy w Zarządach polskich i zagranicznych spółek, w tym spółek giełdowych. W latach 1995 - 1996 pracował na stanowisku Wiceprezesa ds. sprzedaży, marketingu i eksportu w Okocimskich Zakładach Piwowarskich S.A. Od 1996 do 1999 roku pełnił funkcję dyrektora regionalnego na Europę Środkowo-Wschodnią Eckes Granini GmbH & Co. KG i Prezesa jej spółki zależnej Aronia S.A. W latach 1999 - 2001 był Członkiem Zarządu Browar Dojlidy Sp. z o.o., a w latach 2001 - 2002 Członkiem Zarządu i Członkiem Rady Nadzorczej Werner i Merz Polska Sp. z o.o. W okresie 2001-2006 pełnił funkcję Członka Zarządu i Członka Rady Nadzorczej w Kamis-Przyprawy S.A. sprawując bezpośredni nadzór operacyjny nad sprzedażą i marketingiem. Od 2006 do 2009 roku był Wiceprezesem ds. Sprzedaży i Marketingu w Gamet S.A. w Toruniu oraz Członkiem Zarządu Gamet Holdings S.A. w Luxemburgu. W grudniu 2009 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Unipetrol a.s, które zajmował do kwietnia 2013 roku. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki ANWIL S.A., Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej Unipetrol a.s.

 

Pater Krystian

Krystian Pater
Członek Zarządu ds. Rafinerii

Na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN Pan Krystian Pater został powołany w marcu 2007 roku. W dniu 24 marca 2011 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN podjęła uchwałę o powierzeniu mu stanowiska Członka Zarządu PKN ORLEN na kolejną kadencję Zarządu Spółki rozpoczynającą się w dniu 30 czerwca 2011 roku.

W dniu 6 marca 2014 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Krystiana Patera na stanowisko Członka Zarządu na kolejną, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się dzień po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2013 rok.

Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył podyplomowe studium Inżynieria i Aparatura Chemiczna na Politechnice Warszawskiej (1989 rok), Zarządzanie i Marketing w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica (1997 rok), Zarządzanie dla Sektora Naftowego (1998 rok) i Zarządzanie Wartością Firmy (2001 – 2002) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1993 roku był związany z Petrochemią Płock S.A., a następnie z PKN ORLEN gdzie od 2005 do 2007 roku pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej. Obecnie jest Członkiem Zarządu AB ORLEN Lietuva i Członkiem Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. Ponadto pełni funkcje Członka Zarządu CONCAWE i Prezesa Stowarzyszenia Płockich Naftowców.

 

Podstawa Marek

Marek Podstawa
Członek Zarządu ds. Sprzedaży

Na stanowisko Członka Zarządu ds. Sprzedaży Rada Nadzorcza powołała Pana Marka Podstawę z dniem 19 marca 2012 roku.

W dniu 6 marca 2014 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Marka Podstawę na stanowisko Członka Zarządu na kolejną, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się dzień po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2013 rok.

Od stycznia 2009 roku zajmował w PKN ORLEN stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Sprzedaży Detalicznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada tytuł MBA uzyskany w University of Minnesota/SGH w Warszawie. Ma bogate doświadczenie w kierowaniu międzynarodowymi zespołami, budowaniu strategii, finansów, zarządzania projektami, zarządzania kryzysowego. W latach 1990-1992 pracował w Centralnych Zakładach Automatyzacji Hutnictwa, następnie, do 1996 roku, w firmie DuPont Conoco Poland. Po przekształceniu firmy w koncern ConocoPhillips pracował do 2008 roku w obszarze handlu detalicznego i hurtowego, marketingu, rozwoju biznesu, ujednolicania systemów finansowo-zarządczych, m.in. w Europie i USA. Awansował od stanowiska Koordynatora Projektów Marketingowych i Rafineryjnych do stanowiska Dyrektora ds. Programów Sprzedaży Hurtowej a następnie Dyrektora ds. Planowania Strategicznego w centrali ConocoPhillips w Houston. W latach 2009-2010 był Członkiem Zarządu Spółki Benzina s.r.o. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej ORLEN Deutschland GmbH.


Skład Zarządu PKN ORLEN na 28 kwietnia 2014 roku.

Schowek

Zwiń