Raport_2008_PL_wydobycie
Teraz jesteś w: Strona główna › Wydobycie
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Wydobycie

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


Zgodnie z ogłoszoną w listopadzie strategią Grupy ORLEN, planujemy kontynuację rozwoju działalności wydobywczej zapewniającej dostęp do własnego surowca, a co za tym idzie rozwój działalności handlowej ropą naftową, wzrost wartości firmy i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej. Poprzez poszukiwanie własnych źródeł ropy naftowej i gazu ziemnego konsekwentnie realizujemy politykę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Powołana do tego celu w PKN ORLEN organizacja zajmująca się działalnością poszukiwawczowydobywczą jest zdolna do kompetentnej oceny projektów wydobywczych pod względem zarówno ich technicznego potencjału, jak i celowości planowanych akwizycji. Prowadzony na bieżąco monitoring rynku projektów wydobywczych na świecie umożliwia pełne rozeznanie pojawiających się możliwości akwizycyjnych. Utworzona i ciągle rozbudowywana baza danych tych projektów pozwala na właściwe ich selekcjonowanie i dopasowanie do możliwości i potrzeb Koncernu.

Głównymi zadaniami realizowanymi w 2008 r. w ramach rozwoju segmentu wydobywczego były:

  • rozpoczęcie projektu poszukiwawczo-rozpoznawczego na szelfie Morza Bałtyckiego w łotewskiej strefie ekonomicznej;
  • realizacja projektu poszukiwawczo-wydobywczego w rejonie basenu lubelskiego;
  • przeprowadzenie studiów i analiz 79 projektów/aktywów poszukiwawczo-wydobywczych w różnych lokalizacjach geograficznych, z czego 6 poddaliśmy szczegółowej analizie due diligence;
  • przeprowadzenie pełnych analiz wybranych projektów zmierzających do zakupu aktywów wydobywczych lub akwizycji korporacyjnej poza granicami Polski;
  • nawiązanie współpracy z partnerami posiadającymi aktywa na terenie Polski.

W trakcie realizacji są dwa istotne projekty, które będą kontynuowane w kolejnych latach: „Projekt poszukiwawczy w basenie lubelskim” i „Projekt na Morzu Bałtyckim”.

Realizując „Projekt na Morzu Bałtyckim” (w kwietniu 2008 r.) przez założoną do tego celu w Holandii spółkę ORLEN International Exploration and Production Co. BV., nabyliśmy udziały w spółce posiadającej prawa do prowadzenia prac poszukiwawczo-wydobywczych zlokalizowanych w łotewskiej strefie szelfu Morza Bałtyckiego. W 2009 r. planujemy rozwój obecności PKN ORLEN na szelfie Morza Bałtyckiego, kontynuację prac poszukiwawczych z reinterpretacją danych historycznych oraz zaplanowanie i realizację dodatkowej akwizycji danych sejsmicznych 2D/3D.

Zakładamy, że realizacja założeń strategii w zakresie poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego przyczyni się do zwiększenia stabilizacji poziomu marży Koncernu. Budowanie zrównoważonego portfela aktywów wydobywczych pod względem stadium zaawansowania projektu, lokalizacji geograficznej i rodzaju surowca zapewni stabilny wzrost z akceptowanym poziomem ryzyka. Te zadania będziemy realizowali w oparciu o bliską współpracę z firmami prowadzącymi działalność w branży upstream. Dzięki współpracy z doświadczonymi partnerami mamy możliwość udziału w projektach, zmierzających do zagospodarowania i wydobycia węglowodorów, oraz bezpośredni dostęp do informacji na temat potencjalnych projektów upstream w rejonach działania partnerów. Celem takiej kooperacji jest również optymalizacja ryzyka prowadzenia działalności upstream, dzięki wzajemnemu wsparciu w wyborze, ocenie i realizacji projektów, dostępie do know-how partnera oraz wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze. Opcja współpracy z partnerami zewnętrznymi umożliwia PKN ORLEN zrównoważony wzrost przy zoptymalizowanym poziomie ryzyka.

 

Planowana struktura portfela aktywów wydobywczych (%)

Planowana struktura portfela aktywów wydobywczych (%)Marki Grupy ORLEN